Karta poległego

Nazwisko: ZBROŻEK
Imię #1: Franciszek
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1919
Miejsce urodzenia: Wierznowice, gmina Zduny
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Wierznowice, gmina Zduny
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: cywil,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby:
Stopień:

Przydział na 1 września 1939:
Jednostka:
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Wierznowice, gmina Zduny
Przyczyna śmierci: zamordowany
Okoliczności śmierci: - "Zastrzelony przez wkraczające specjalne oddziały niemieckie" we wrześniu 1939r.;
- "...fala masowych morderstw na mieszkańcach naszej gminy miała miejsce w dniach 16 i 17 września 1939r., kiedy to w ślad za wycofującą się armią gen. Tadeusza Kutrzeby wkraczały przygotowane przez Hitlera, co zapowiedział swoim generałom, specjalne oddziały, 'strzelające do wszystkich, którzy mówią po polsku - mężczyzn, kobiet, dzieci'. Ginęli pojedynczy cywile, po kilku członków rodzin lub całe rodziny."(karta nr 2.);
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Zduny, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: Kwatera nr 3
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: - Tablica epitafijna na symbolicznym krzyżu mogiły, tablica nr 3;
- „Księga Martyrologii Mieszkańców Gminy Zduny za lata 1939-45”, Zduny 1989, karta nr 10.;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: - „Wykaz imienny pochowanych żołnierzy i osób cywilnych poległych we wrześniu 1939 roku, Cmentarz w Zdunach – 31 kwater żołnierskich, Zał. Nr 3” (uzyskany dzięki uprzejmości Urzędu Gminy Zduny) – kopia komputerowa;
- „Księga Martyrologii Mieszkańców Gminy Zduny za lata 1939-45”, Zduny 1989(uzyskana dzięki uprzejmości Urzędu Gminy Zduny), karta nr 2, 10.;
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2011-11-02 20:58:03 przez Saluda | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Franciszek Zbrożek - Wydzielona kwatera wojenna żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Apostoła w Zdunach. (fot. Zbigniew Adamas, w dn. 31.10.2011r.)Franciszek Zbrożek - Wydzielona kwatera wojenna żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Apostoła w Zdunach. (fot. Zbigniew Adamas, w dn. 31.10.2011r.)

Komentarze