Karta poległego

Nazwisko: KOSIŃSKI
Imię #1: Eugeniusz
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1921
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Śladów
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: cywil,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby:
Stopień:

Przydział na 1 września 1939:
Jednostka:
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 18 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Śladów
Przyczyna śmierci: zamordowany
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Śladów
Data ekshumacji: 29 październik 1947
Pierwotne miejsce spoczynku #2: Janów
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Został rozstrzelany przez żołnierzy z jednostki pancernej Wehrmachtu (prawdopod. 4 DP z XVI korpusu 10 armii) na tzw. główce wiślanej w Śladowie. Niemcy użyli najpierw 84 miejscowych osób cywilnych oraz ponad dwudziestu uchodźców z zachodniej części Polski (razem 106 osób) jako żywej tarczy w walce z polskimi niedobitkami. Po ich poddaniu się, ok. 150 (lub 252) żołnierzy oraz wszyscy cywile zostali zamordowani. Część ciał utonęło w Wiśle. Pozostałe zostały pochowane przez miejscową ludność w pobliżu miejsca zbrodni.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Wykaz walk z Niemcami i wykaz pomordowanych Polaków z całej gminy Tułowice, przez okupanta, za okres od 1.9.1939. do 18.1.1945r., Tułowice dnia 10.8.1945 r., Instytut Pamięci Narodowej, sygn. GK 163/44

Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945, Województwo stołeczne warszawskie, Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 1988, s. 281.

Protokół ekshumacji zwłok poległych żołnierzy polskich oraz osób cywilnych z wojny z roku 1939 oraz częściowo z roku 1914/15, pochowanych tymczasowo na terenie lasów państwowych Nadleśnictwa Kromnów, gminy Tułowice, pow. sochaczewskiego na cmentarz wojskowy w Brochowie, gminy Łazy, pow. sochaczewskiego, 29.X.1947, Biuro Informacyjne, Zarząd Główny, Polski Czerwony Krzyż.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2010-10-02 20:44:29 przez admin1 | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze