Karta poległego

Nazwisko: KWIATKOWSKI
Imię #1: Paweł
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny: kawaler
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Soczewka
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: duchowny katolicki
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko: proboszcz parafii w Soczewce

Stosunek do służby wojskowej: cywil,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby:
Stopień:

Przydział na 1 września 1939:
Jednostka:
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 23 wrzesień 1939 [1]
Miejsce śmierci: Soczewka
Przyczyna śmierci: zamordowany
Okoliczności śmierci: Zginął jako ofiara niemieckiej zbrodni wojennej: "Późnym wieczorem do Soczewki przyjechało gestapo z powiatowego Gostynina. W całej wsi przeprowadzono rewizję i zatrzymano około 50 osób. Wszystkich zgromadzono w pobliżu plebanii. Do zatrzymanych włączono również ks .Kwiatkowskiego. Gestapowcy wypytywali zatrzymanych mężczyzn kto spośród nich strzelał do Niemców. Proboszcz miał kategorycznie oświadczyć, że 'ani on ani nikt z mężczyzn tego nie zrobił'. Wówczas jeden z gestapowców strzelił w plecy księdzu Kwiatkowskiemu. Jego ciało upadło do świeżo wykopanego dołu, wcześniej częściowo wykopanego przez księdza. Jeden z parafian o nazwisku Jankowski otrzymał rozkaz zakopania zamordowanego proboszcza soczewskiej parafii" (Chydzyński 1999, s. 46).
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Soczewka, mogiła polowa w miejscu egzekucji
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Soczewka, mogiła indywidualna
Lokalizacja grobu: w centralnym punkcie cmentarza, przed kwaterą wojenną poległych żołnierzy Września 1939 r.
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: 1) Imienna tablica epitafijna mogiły indywidualnej na cmentarzu parafialnym w Soczewce; 2) Imienna tablica inskrypcyjna pomnika ku czci zamordowanego wystawionego w miejscu zbrodni i pierwotnego pochówku w Soczewce; 3) Tablica pamiątkowa ku czci zamordowanego wmurowana wewnątrz kościoła parafialnego w Soczewce;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Ks. Paweł Kwiatkowski był pierwszym proboszczem powstałej w 1921 r. parafii rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Soczewce. Został zapamiętany jako gorliwy kapłan, który dbał o budynki kościelne, a nade wszystko o ład moralny i życie religijne swoich parafian. W czasie wojny obronnej Polski we wrześniu 1939 roku nie opuścił Soczewki, niosąc pomoc duchową parafianom, a według niektórych źródeł zachęcając również do niesienia pomocy żołnierzom Wojska Polskiego broniącym brzegu Wisły. Po zajęciu Soczewki przez wojska niemieckie, co nastąpiło 13 września, został wraz z dwudziestoma miejscowymi mężczyznami aresztowany i przewieziony do Płocka, gdzie więziony był w kaplicy Państwowego Gimnazjum im. marsz. Stanisława Małachowskiego. Gdy po ośmiu dniach wszystkich zwolniono, powrócił do Soczewki. Na miejscu zastał zdemolowaną plebanię i rozgrabiony dobytek z pomieszczeń gospodarczych. W sobotę 23 września odprawił poranne nabożeństwo, podczas którego apelował do parafian o ufność w Boże Miłosierdzie i oświadczył, że pozostanie z nimi bez względu na okoliczności, choćby nawet miał zginąć. Tego samego dnia wieczorem zginął zastrzelony podczas pacyfikacji miejscowości przez Gestapo.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku: Zwłoki ks. Pawła Kwiatkowskiego zakopano pierwotnie w miejscu egzekucji. W okresie późniejszym za zgodą władz niemieckich pochowano je w mogile indywidualnej na cmentarzu parafialnym w Soczewce. W pogrzebie wzięło udział wielu mieszkańców Soczewki i pobliskich miejscowości. Kondukt pogrzebowy prowadził ks. kanonik Apolinary Kaczyński, proboszcz i dziekan gostyniński. Po wojnie parafianie Soczewki uczcili pamięć zamordowanego, wystawiając na mogile grobowiec.
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945: województwo płockie, Warszawa 1985 [Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytut Pamięci Narodowej, Informacja Wewnętrzna, nr 66/31], s. 83 (dalej: Rejestr 66/31).

Chudzyński M., Sesja w TNP. W 60 rocznicę Września 1939 roku na ziemi płockiej, "Notatki Płockie", 1999, nr 3 (180), s. 45-47 (dalej: Chudzyński 1999).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 23 września 1939 (źródło: Chudzyński 1999); b) 17 września 1939 (źródło: Rejestr 66/31);
Ostatnie zmiany: 2014-05-04 16:32:57 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ks. Paweł Kwiatkowski, proboszcz parafii Soczewka (fot za: Chudzyński M., Sesja w TNP. W 60 rocznicę Września 1939 roku na ziemi płockiej, "Notatki Płockie", 1999, nr 3 (180), s. 46)

Komentarze