Karta poległego

Nazwisko: LIWARSKI
Imię #1: Józef
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Urzecze.
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: cywil,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby:
Stopień:

Przydział na 1 września 1939:
Jednostka:
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Urzecze.
Przyczyna śmierci: zamordowany
Okoliczności śmierci: Kazimierz Perzyna – „ Między Piątkiem a Sobotą”. Tom V. Łódź 2009, str. 97 - "Mieszkająca w 1939r. w Woli Kałkowej Stasia Szymańska miała 10 lat, gdy we wrześniu Niemiec zastrzelił jej ojca, który chciał powrócić do swego gospodarstwa, żeby krowy wydoić. W tym samym czasie niemiecki żołnierz zastrzelił w Urzeczu Stanisława Jarosa, który był ojcem późniejszego jej męża. Stanisław Jaros ukrył się w stercie zboża. Kiedy Niemcy ją podpalili, to się z niej wydostał i zaraz został zastrzelony. Jego ciało uległo spaleniu.[...]. W tej samej stercie oprócz niego ukrywali się Józef Liwarski i Małgorzata Materek, oboje z Urzecza. Liwarskiego Niemcy zastrzelili trochę dalej od sterty. Małgorzata wytrzymała w palącej się stercie do czasu odejścia od niej Niemców i dopiero wtedy się z niej wydostała, weszła w pole z ziemniakami i bruzdą między redlinami doczołgała się do rowka, gdzie przez pewien czas udawała martwą."
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Cmentarz parafialny w Sobocie.
Lokalizacja grobu: Przy drugiej alejce odchodzącej od alei głównej w zachodnią stronę.
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Kazimierz Perzyna – „ Między Piątkiem a Sobotą”. Tom V. Łódź 2009, str. 97.
Uwagi: Informacje Stanisławy z Szymańskich Jarosowej z Urzecza, [w:] Kazimierz Perzyna – „ Między Piątkiem a Sobotą”. Tom V. Łódź 2009, str. 97.
Ostatnie zmiany: 2011-09-18 17:18:53 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze