Karta poległego

Nazwisko: KONOWALSKI
Imię #1: Adam
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1908
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Janowice
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: rolnik
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: cywil,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby:
Stopień:

Przydział na 1 września 1939:
Jednostka:
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 10 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Janowice
Przyczyna śmierci: zamordowany
Okoliczności śmierci: Zginął jako jedna z 6 cywilnych ofiar zbrodni wojennej dokonanej przez żołnierzy Wehrmachtu na mieszkańcach Janowic (Rejestr 66/31).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Piątek, ul. Literacka, mogiła zbiorowa (2)
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: imienna tablica inskrypcyjna pomnika ku czci pomordowanych wystawionego w miejscu zbrodni w Janowicach
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945: województwo płockie, Warszawa 1985 [Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytut Pamięci Narodowej, Informacja Wewnętrzna, nr 66/31], s. 44 (dalej: Rejestr 66/31).

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2014-05-03 21:14:25 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Adam Konowalski - Pomnik pomordowanych w Janowicach, gm. Piątek. (fot. Zbigniew Adamas, w dn. 19.05.2011r.)  Fragment tablicy informacyjnej - Pomnik pomordowanych w Janowicach, gm. Piątek. (fot. Zbigniew Adamas, w dn. 19.05.2011r.)

Komentarze