62 Pułk Piechoty WielkopolskiejOddział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Bydgoszcz.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 15 Dywizja Piechoty / armia "Pomorze".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppłk Kazimierz Roman Heilman-Rawicz.

Wizerunek odznaki pochodzi ze strony http://grawerapanasiuk.pl.

Honorowy patronat nad jednostką na portalu sprawuje: Grupa Rekonstrukcji Historycznej 62. Pułk Piechoty Wielkopolskiej.

Polegli

Weterani