Karta weterana

Nazwisko: ŁĄCZNY
Imię #1: Edmund
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 29 październik 1909
Miejsce urodzenia: Władysławowo, pow. Szubin
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: kowal
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko: czeladnik kowalski

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 15 DP
Jednostka: 62 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # od 15 VI 1931 - w 3 kompanii ckm 61 pułku piechoty w Bydgoszczy, funkcja: celowniczy (zasadnicza służba wojskowa);
# 15 X 1934 - przeniesiony do rezerwy;
# X 1936 - na 4-tygodniowych ćwiczeniach żołnierzy rezerwy w kompanii ckm 61 pp;
# 24 VIII 1939 - zmobilizowany do 62 pułku piechoty w Bydgoszczy;
Odznaczenia: Odznaka strzelecka kl. III (25 VII 1932), Odznaka pamiątkowa 61 pp (29 V 1932), Państwowa Odznaka Strzelecka
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 62 pp; 16 IX - wzięty do niewoli niemieckiej
Data śmierci: 7 październik 1988
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku: Dobków, pow. złotoryjski, cmentarz parafialny, grób rodzinny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Mateusz Grabski, wnuk weterana).
Uwagi: Uwolniony z niewoli niemieckiej w maju 1945 r., powrócił do Polski. Jako mistrz kowalski otrzymał kuźnię w Dobkowie na Dolnym Śląsku, w której szkolił uczniów.
Ostatnie zmiany: 2022-08-01 23:12:36 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Strz. Edmund Łączny (fot. ze zb. rodzinnych).Jedna ze stron książeczki wojskowej strz. Edmunda Łącznego (dok. ze zb. rodzinnych).Legitymacja nr 2915 odznaki pamiątkowej 61 pułku piechoty wydana strz. Edmundowi Łącznemu w dniu 29 maja 1932 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Legitymacja nr 2915 odznaki pamiątkowej 61 pułku piechoty wydana strz. Edmundowi Łącznemu w dniu 29 maja 1932 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Legitymacja nr 2914 odznaki pamiątkowej 61 pułku piechoty wydana strz. Edmundowi Łącznemu w dniu 6 lipca 1932 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Legitymacja nr 2914 odznaki pamiątkowej 61 pułku piechoty wydana strz. Edmundowi Łącznemu w dniu 6 lipca 1932 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Książeczka strzelecka ckm wydana strz. Edmundowi Łącznemu w trakcie służby wojskowej w kompanii ckm 61 pułku piechoty (dok. ze zb. rodzinnych).Książeczka strzelecka ckm wydana strz. Edmundowi Łącznemu w trakcie służby wojskowej w kompanii ckm 61 pułku piechoty (dok. ze zb. rodzinnych).Legitymacja nr 62198 odznaki strzeleckiej III klasy wydana strz. Edmundowi Łącznemu w dniu 25 lipca 1932 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Legitymacja nr 62198 odznaki strzeleckiej III klasy wydana strz. Edmundowi Łącznemu w dniu 25 lipca 1932 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Świadectwo złożenia egzaminu czeladniczego w zawodzie kowalskim przez Edmunda Łącznego wystawione 7 kwietnia 1939 r. w Bydgoszczy przez Izbę Rzemieślniczą w Toruniu (dok. ze zb. rodzinnych).

Komentarze