Karta poległego

Nazwisko: KOSTKA
Imię #1: Władysław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Marceli (1865-1941)
Imię matki: Marta
Nazwisko rodowe matki: Gdaniec
Data urodzenia: 1 listopad 1905
Miejsce urodzenia: Garcz
Rodzeństwo: Józef, Waleska, Zofia, Stanisław, Leon, Jan, Józefa, Antoni, Anna, Wacław, Monika
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Ewa Landsberg
Dzieci: Mestwin, Radomir
Ostatni adres: Nakło nad Notecią
Narodowość: polska
Wykształcenie: wyższe
Zawód: sędzia
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: mgr
Stanowisko: prezes/naczelnik sądu grodzkiego

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 15 DP
Jednostka: 62 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca plutonu moździerzy 2 kompanii ckm w II batalionie
Przydział po 1 września 1939: 62 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca plutonu moździerzy 2 kompanii ckm w II batalionie
Przebieg służby wojskowej: # przed 1933 - w szkole podchorążych w Śremie;
# z dniem 1 I 1933 - awansowany na stopień ppor. rez. piech.;
# 1934 - odnotowany w stopniu ppor. rez. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1933 r. (lokata 1023.), przydziałem mobilizacyjnym do 66 pułku piechoty w Chełmnie i przynależnością ewidencyjną do PKU Kościerzyna;
# 1937 - na ćwiczeniach wojskowych żołnierzy rezerwy w 62 pułku piechoty;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: Jego formacja została zaatakowana w Bydgoszczy w dniach 3-4 września 1939 r. ("krwawa niedziela"). Następnie wycofywał się w kierunku Warszawy, biorąc udział w bitwie nad Bzurą i walkach odwrotowych w Puszczy Kampinoskiej.
Data śmierci: 19 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Myszory
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Według świadectwa por. Kazimierza Orłowskiego, byłego dowódcy 2 kompanii ckm 62 pułku piechoty, ostatni raz widziany był w dniu 19 września 1939 r. podczas walk w Puszczy Kampinoskiej, kiedy ranny, miał pozostać po niemieckiej stronie frontu (archiwum rodzinne - karta pocztowa do Ewy Kostki, małżonki poległego, nadana 13 grudnia 1941 r. z niemieckiego obozu jenieckiego).
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Myszory
Data ekshumacji: 1941
Pierwotne miejsce spoczynku #2: Janów
Data ekshumacji: 1952
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Laski, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: 1) Krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił zbiorowych cmentarza wojennego w Laskach (przydział błędnie w formie: "66 pp 15 DP");
2) Krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Kiełpinie (data śmierci: 22 IX 1939 r.);
Przedmioty znalezione przy pochowanym: obrączka, fiolka z wodą święconą od żony Ewy, różaniec (depozyt przekazany przez żonę leśniczego z tych okolic Janowi Kostce, bratu poległego)
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów: rodzina
Życiorys: Załączony w dziale "Zdjęcia, dokumenty, pamiątki"
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: Mogiłę Władysława Kostki odnalazł jeszcze w czasie okupacji hitlerowskiej jego brat Jan Kostka, zaś synowie poległego - już po wojnie.
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 355.

"Rocznik Oficerski Rezerw", 1934, s. 98, 531.

Dymek P., Księga wrześniowych walk pułków wielkopolskich, t. I, Piechota, Oświęcim 2013, s. 335.

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Radomir Kostka, syn pochowanego).

Kostka J. A., Kostkowie herbu Dąbrowa, Koszalin 2010, s. 187-189.

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2018-04-14 21:06:36 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Władysław Kostka (fot. wg książki Jerzego Antoniego Kostki, KOSTKOWIE HERBU DĄBROWA, Koszalin 2010).Życiorys Władysława Kostki (wg książki Jerzego Antoniego Kostki, KOSTKOWIE HERBU DĄBROWA, Koszalin 2010)Władysław Kostka upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych cmentarza wojennego w Laskach. Stan z dn. 04. 12. 2011 r. (fot. Marcin Prengowski).Władysław Kostka upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej w Kiełpinie. Stan z dn. 10. 09. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).Władysław Kostka (stoi drugi od prawej) podczas ćwiczeń wojskowych 62 pułku piechoty w 1937 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Władysław Kostka (drugi od prawej) podczas ćwiczeń wojskowych 62 pułku piechoty w 1937 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Władysław Kostka (fot. ze zb. rodzinnych).Władysław Kostka (fot. ze zb. rodzinnych).Rewers karty pocztowej do Ewy Kostki z informacją o okolicznościach zaginięcia jej męża, ppor. Władysława Kostki, nadanej 13 grudnia 1941 r. z niemieckiego obozu jenieckiego przez por. Kazimierza Orłowskiego, byłego dowódcę 2 kompanii ckm 62 pułku piechoty (dok. ze zb. rodzinnych).Awers karty pocztowej do Ewy Kostki z informacją o okolicznościach zaginięcia jej męża, ppor. Władysława Kostki, nadanej 13 grudnia 1941 r. z niemieckiego obozu jenieckiego przez por. Kazimierza Orłowskiego, byłego dowódcę 2 kompanii ckm 62 pułku piechoty (dok. ze zb. rodzinnych).

Komentarze

Jestem synem poległego sp. Władysława Kostki. Jeżeli ktoś ma bliższe informacje o okolicznościach śmierci mego Ojca, proszę o informacje. Interesuje mnie to szczególnie gdyż urodziłem się 5 dni przed wybuchem wojny, ojciec mnie nie widział, gdyż dzień przed moim urodzeniem został powołany do Obrony Ojczyzny. Proszę o kontakt.

dodany przez: radomirkostka, 2010-10-10

W nawiązaniu do artykułu 'Nowe fotografie...: informuję że dzięki przychylności pracownikom Urzdu w gmine Izabelin udało mi się ustalić miejsce pochówku mojego Ojca i zapalić znicz po71 latach. Pracownicy Urzędu spowodowali zamontowanie tabliczki informacyjnej .Poinformowano mnie że w wyniku mojego starania dotyczącego lokalizacji miejsca pochówku mojego Ojca, udało się odnaleś wiele innych nazwisk, których obecnie nie ma ujawnionych na cmentarzu w Laskach z czego się serdecznie cieszę i z tą widomością chciałem się podzielić. z poważanim Radomir Kostka dodany przez: radomirkostka, 2011-03-26 Serdecznie gratulujemy Panu udanego finału poszukiwań! Dla nas to bardzo cenna wiadomość. Pana przykład pokazuje bowiem, że nawet po kilkudziesięciu latach można odnaleźć informacje, które, zdawałoby się, przepadły na zawsze. Już wkrótce nasza inicjatywa obejmie swym zasięgiem również cmentarz w Laskach. Z pewnością zwrócimy się go Urzędu Gminy w Izabelinie o udostępnienie posiadanej ewidencji. Tymczasem proponujemy Panu zamieszczenie historii poszukiwań na karcie Władysława Kostki, znajdującej się na naszym portalu.

dodany przez: radomirkostka, 2011-03-30

Ostatnio trafiłem w internecie na skład osobowy batalionu w którym służył Władysław Kostka. Oto on: "Dowódca II batalionu mjr Wojciech Antoni Gniadek, Adiutant ppor. Ludwik Matuszewski, Dowódca 4 kompanii por. Aleksander Braciszewicz Dowódca 1 plutonu ppor. rez. Antoni Nowak Dowódca 2 plutonu ppor. rez. Józef Godek Dowódca 3 plutonu plut. pchr. rez. Józef Kłysz Dowódca 5 kompanii por. rez. Brunon Pszczółkowski Dowódca 1 plutonu ppor. rez. Lucjan Matuszak Dowódca 2 plutonu ppor. rez. Jan Wrzesiński Dowódca 3 plutonu por. rez. Marian Pankowski Dowódca 6 kompanii por. Zbigniew Kazimierz Hołyszewski Dowódca 1 plutonu ppor. rez. Jan Kościelny Dowódca 2 plutonu ppor. rez. Walerian Fleming Dowódca 3 plutonu por. rez. Roman Szymałka Dowódca 2 kompanii k.m. por. Kazimierz Orłowski Dowódca 1 plutonu k.m. ppor. rez. Bolesław Gawroński Dowódca 2 plutonu k.m. ppor. rez. Brunon Grajewski Dowódca 3 plutonu k.m. st. sierż. Wiktor Szczech Dowódca 4 plutonu k.m. ppor. rez. Bolesław Goździk Dowódca plutonu moździerzy ppor. rez. Władysław Kostka Jerzy Kostka

dodany przez: Jerzy Kostka, 2011-04-02