Karta poległego

Nazwisko: JANICKI
Imię #1: Franciszek
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Franciszka
Nazwisko rodowe matki: Patarzyńska
Data urodzenia: 19 styczeń 1907 [1]
Miejsce urodzenia: Płochocinek, pow. Świecie
Rodzeństwo: Stanisław (6 VI 1908 - 12 IX 1939)
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Anna Kaczmarek (od 20 XII 1938)
Dzieci:
Ostatni adres: Bydgoszcz, ul. Chmurna 12
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 15 DP
Jednostka: 62 pp [2]
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939: 62 pp
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: 12 VIII 1939 - zmobilizowany do 62 pułku piechoty
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 62 pp, od Bydgoszczy do Szczytna
Data śmierci: 12 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Szczytno
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Boniewo, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: jedna z trzech zbiorczych imiennych tablic epitafijnych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Boniewie
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Franciszek Janicki urodził się 19 stycznia 1907 roku w Płochocinku w powiecie Świecie jako syn Ignacego i Franciszki z Patarzyńskich małżonków Janickich. Zamieszkał w Bydgoszczy. Dnia 12 sierpnia 1939 roku został zmobilizowany do 62 pułku piechoty z Bydgoszczy, w szeregach którego wziął udział w wojnie obronnej Polski 1939 roku. Wraz ze swoim oddziałem przeszedł szlak bojowy od Bydgoszczy do Szczytna, gdzie 12 września poległ (w tym samym czasie i rejonie poległ również jego młodszy brat Stanisław). Pozostawił żonę Annę z Kaczmarków, którą poślubił 20 grudnia 1938 roku.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 272 (dalej: KPŻP).

Raczkowski M., Dzieje wsi Szczytno w gminie Choceń (do roku 1989), Bydgoszcz 2014 (maszynopis pracy magisterskiej w zbiorach Michała Raczkowskiego ze Szczytna, pow. włocławski), s. 109 - przyp. 98 (dalej: Raczkowski 2014).

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku Delegatura w Bydgoszczy, Sąd Grodzki w Bydgoszczy, sygn. 2/1386 (dalej: AIPN Bydgoszcz).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 19 stycznia 1907 (źródło: Raczkowski 2014; AIPN Bydgoszcz); b) brak danych (źródło: KPŻP);
[2] a) 62 pp (źródło: Kaczmarek 2014; AIPN Bydgoszcz); b) 61 pp (źródło: KPŻP);
Ostatnie zmiany: 2014-11-29 20:01:55 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze