19 Pułk Piechoty "Odsieczy Lwowa"Oddział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Lwów, Brzeżany (baon zapasowy).

Jednostka macierzysta: 5 Dywizja Piechoty.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 5 Dywizja Piechoty / Grupa Odwodów "Kutno" / Odwody Naczelnego Wodza.

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppłk dypl. Stanisław Sadowski.

Polegli

Weterani