Karta poległego

Nazwisko: STASIKIEWICZ
Imię #1: Józef
Imię #2: Marian
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Michał
Imię matki: Katarzyna
Nazwisko rodowe matki: Seniów
Data urodzenia: 26 sierpień 1909
Miejsce urodzenia: Wołoska Wieś, gm. Bolechów (Galicja)
Rodzeństwo: Maria, Florianna (po mężu Feusette), Stanisław, Marian, Jan, Adam, Eugeniusz, Michał
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Maria Stasikiewicz (z d. Senecka) (ur. 1912, Czortków, woj. tarnopolskie, zm. 1946, Kraków, pochowana: Kraków, Cmentarz Rakowicki)
Dzieci: bezdzietny
Ostatni adres: Biłka Królewska (k. Lwowa)
Narodowość: polska
Wykształcenie: wyższe
Zawód: nauczyciel
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Odwody Naczelnego Wodza
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 5 DP
Jednostka: 19 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca plutonu 9 kompanii w III batalionie
Przydział po 1 września 1939: 19 pp w składzie armii "Pomorze"
Funkcja po 1 września 1939: dowódca plutonu 9 kompanii w III batalionie
Przebieg służby wojskowej: # VIII 1939 - zmobilizowany do 19 pp;
Odznaczenia: Państwowa Odznaka Sportowa
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 19 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: ok. 5 październik 1939 [1]
Miejsce śmierci: Gostynin
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: Zmarł w szpitalu wojennym zorganizowanym w szkole powszechnej w Gostyninie w wyniku powikłań przy gojeniu się ran (czoła, prawego uda i lewej ręki) odniesionych 13 lub 14 września od odłamka pocisku artyleryjskiego, kiedy leżał ze swoim plutonem w rowie strzeleckim około 50 m od krawędzi lasku w rejonie Gostynina lub Kowala. Świadkami jego śmierci byli dwaj oficerowie 19 pułku piechoty: ppor. rez. Tomasz Łukowski i ppor. sł. st. Jurasz.
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Gostynin, ul. Ostatnia, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Gostyninie, ul. Ostatnia
Przedmioty znalezione przy pochowanym: srebrna pamiątkowa papierośnica, srebrny zegarek, obrączka ślubna
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów: nieznane
Życiorys: Józef Marian Stasikiewicz urodził się 26 sierpnia 1909 roku w Wołoskiej Wsi na przedmieściach miasta Bolechowa w Galicji jako syn Michała i Katarzyny z domu Seniów, którzy zajmowali się rzemiosłem, handlem i gastronomią. Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego pracował jako nauczyciel w Szkole Powszechnej w Jagielnicy w powiecie Czortków. W roku szkolnym 1937/1938 został przeniesiony do Szkoły Powszechnej w Biłce Królewskiej koło Lwowa. Poślubił Marię z Seneckich, nauczycielkę w Szkole Powszechnej w Humeńcu koło Lwowa. W sierpniu 1939 roku został w stopniu podporucznika rezerwy zmobilizowany do na stanowisko dowódcy plutonu 9 kompanii w III batalionie 19 Pułku Piechoty "Odsieczy Lwowa", w szeregach którego wziął udział w kampanii polskiej 1939 roku, walcząc m.in. w bitwie nad Bzurą. Ranny 13 lub 14 września w rejonie Gostynina lub Kowala, zmarł w 3 lub 5 października 1939 roku w szpitalu wojennym w Gostyninie.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku: Po śmierci oficera niemiecka komenda szpitala wojennego w Gostyninie zorganizowała jego pochówek na miejscowym cmentarzu parafialnym, gdzie spoczywa do dziś. Mogiłę oznaczono pierwotnie krzyżem, na którym umieszczono tabliczkę epitafijną z nazwiskiem, imieniem oraz datą urodzenia zmarłego. Po zakończeniu wojny zamontowano nową tabliczkę, na której figurowała inskrypcja w brzmieniu: "PPOR. / JÓZEF MARIAN / STASIKIEWICZ / ZMARŁ 5. X. / 1939 r.". Przy kolejnej modernizacji kwatery wojennej w 2000 r. epitafium zmieniono na: "PPOR. / JÓZEF / M. STASIKEWICZ" z błędnie zapisanym nazwiskiem, drugim imieniem jedynie w formie inicjału oraz bez daty śmierci. Po interwencji bratanka pochowanego, Andrzeja Krzysztofa Stasikiewicza, przed 1 listopada 2013 r. administrujący obiektem Urząd Miasta Gostynin przywrócił prawidłowy zapis sprzed ostatniej renowacji.
Poszukiwania mogiły: Jeszcze w czasie okupacji niemieckiej do Marii Stasikiewicz, zamieszkałej w Czortkowie w b. woj. tarnopolskim, dotarły powiadomienia o śmierci męża i miejscu jego pochówku, które nadano z Niemieckiego Czerwonego Krzyża oraz Polskiej Komisji Strat i Głównego Męża Zaufania Oflagu VII A Murnau. O istnieniu tychże dokumentów nie wiedzieli krewni w linii prostej zmarłego oficera, których działania wojenne, a potem przesiedlenia na zawsze rozłączyły z wdową, zmarłą w 1946 r. Ich poszukiwania mogiły bliskiego miały trwać ponad pięćdziesiąt lat. Jeszcze w 1958 r. Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża poinformowało, że nie posiada żadnych danych w tej sprawie, a poszukiwania trwają. Z kolei w 1959 r. z Centralnego Archiwum Wojskowego nadeszła wiadomość, że Józef Stasikiewicz nie figuruje w dokumentach z zasobu tejże instytucji. Mogiłę na cmentarzu parafialnym w Gostyninie rodzina zlokalizowała dopiero przy pomocy księdza z Wyszkowa, który uczył religii córkę bratanicy poszukiwanego. Długotrwałe poszukiwania prowadzone przez Andrzeja Stasikiewicza, bratanka zmarłego, zaowocowały ponadto pozyskaniem w dniu 2 października 2013 r. oryginałów ww. dokumentów z lat II wojny światowej, które przez kilkadziesiąt lat były przechowywane przez rodzinę Państwa Elżbiety i Ryszarda Seneckich, krewnych Marii Stasikiewicz.
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 184 (dalej: KPŻP).

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Relacje z Kampanii 1939 roku, sygn. B.I.29/G, 27 Dywizja Piechoty - OW płk. dypl. Sadowskiego: 19 pp, I/5 pal, dyon kaw., 3 komp. marszowe, poz. 1 - k. 31, poz. 2 - k. 34 (dalej: IPMS).

Archiwum rodzinne, m.in: 1) Pismo Niemieckiego Czerwonego Krzyża w Berlinie do Marii Stasikiewicz w Czortkowie z 28 V 1940 r.; 2) Pismo Polskiej Komisji Strat Oflagu VII A Murnau do Marii Stasikiewicz w Czortkowie z 1 VI 1943 r.; 3) Pismo Głównego Męża Zaufania Oflagu VII A Murnau do Marii Stasikiewicz w Czortkowie (na ręce Wł. Seneckiego w Myślenicach) z 13 VII 1944 r. 4) Pismo Biura Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie do Katarzyny Stasikiewicz w Szydłowie z 22 IX 1958 r.; 5) Pismo Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie do Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie (do wiadomości Katarzyny Stasikiewicz w Szydłowie) z 20 V 1959 r.

Tradycja rodzinna (Andrzej Krzysztof Stasikiewicz, bratanek pochowanego).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) ok. 5 października 1939 (źródło: archiwum rodzinne - 2, 3); b) 3 października 1939 (źródło: archiwum rodzinne - 1); c) październik 1939 (źródło: KPŻP); d) brak danych (źródło: IPMS);
Ostatnie zmiany: 2017-12-04 22:59:19 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

List ppor. rez. Józefa Mariana Stasikiewicza do rodziny wysłany ze Lwowa w końcu sierpnia 1939 r., wkrótce po zmobilizowaniu do 19 pułku piechoty (dok. ze zb. rodzinnych).Kwatera wojenna na cmentarzu parafialnym w Gostyninie, ul. Ostatnia - miejsce spoczynku ppor. rez. Józefa Mariana Stasikiewicza. Stan z dn. 28 kwietnia 2012 r. (fot. Tomasz Krzysztof Stasikiewicz).Krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną na mogile ppor. rez.  Józefa Mariana Stasikiewicza w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Gostyninie, ul. Ostatnia (inskrypcja: "PPOR. / JÓZEF MARIAN / STASIKIEWICZ / ZMARŁ 5. X. / 1939 r."). Stan sprzed 2000 r. (fot. Teresa Stankiewicz z d. Stasikiewicz, ze zb. rodzinnych).Krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną umieszczoną w 2000 r. na mogile ppor. rez. Józefa Mariana Stasikiewicza w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Gostyninie, ul. Ostatnia (inskrypcja: "PPOR. / JÓZEF / M. STASIKEWICZ" z błędnie zapisanym nazwiskiem, drugim imieniem jedynie w formie inicjału oraz bez daty śmierci). Stan z dn. 28 kwietnia 2012 r. (fot. Tomasz Krzysztof Stasikiewicz).Krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną na mogile ppor. rez. Józefa Mariana Stasikiewicza w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Gostyninie, ul. Ostatnia z przywróconą prawidłową formą inskrypcji sprzed modernizacji obiektu w 2000 r. Stan z dn. 2 listopada 2013 r. (fot. Tomasz Krzysztof Stasikiewicz).Pismo Niemieckiego Czerwonego Krzyża do Marii Stasikiewicz w Czortkowie z 28 maja 1940 r. z zawiadomieniem o śmierci jej małżonka, ppor. rez. Józefa Mariana Stasikiewicza (dok. ze zb. rodzinnych).Pismo Głównego Męża Zaufania Oflagu VII A Murnau do Marii Stasikiewicz w Czortkowie (na ręce Wł. Seneckiego w Myślenicach) z 13 lipca 1944 r. z informacją o okolicznościach śmierci jej małżonka, ppor. rez. Józefa Mariana Stasikiewicza (dok. ze zb. rodzinnych).Pismo Polskiej Komisji Strat Oflagu VII A Murnau do Marii Stasikiewicz w Czortkowie z 1 czerwca 1943 r. z zawiadomieniem o śmierci jej małżonka, ppor. rez. Józefa Mariana Stasikiewicza (dok. ze zb. rodzinnych).Ppor. rez. Józef Marian Stasikiewicz (pierwszy z lewej) wśród żołnierzy Wojska Polskiego, wrzesień 1939 r. (?) (fot. ze zb. rodzinnych).Józef Marian Stasikiewicz (fot. ze zb. rodzinnych).Pismo Biura Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie do Katarzyny Stasikiewicz w Szydłowie z 22 września 1958 r. w sprawie ustalenia miejsca spoczynku jej syna, ppor. rez. Józefa Mariana Stasikiewicza (dok. ze zb. rodzinnych).Pismo Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie do Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie z 20 maja 1959 r., do wiadomości  Katarzyny Stasikiewicz w Szydłowie, w sprawie ustalenia miejsca spoczynku jej syna, ppor. rez. Józefa Mariana Stasikiewicza (dok. ze zb. rodzinnych).

Komentarze

Ppor. rez. Józef Marian Stasikiewicz był dowódcą plutonu w 9 kompanii 19.p.p. Źródło - Instytut Historyczny im. gen. Sikorskiego w Londynie - zestaw relacji zawartych w tece nr B.I.29G

dodany przez: Piotr Wodtke, 2014-05-03

W ubiegłym roku mój syn Tomasz będąc przejazdem w Gostyninie starał się na miejscowym cmentarzu odszukac i zrobic zdjęcia grobu mojego wujka - żołnierza września 1939 r. ppor. Józefa Mariana Stasikiewicza /zm. 05.10.1939 r./ Ze zdumieniem stwierdził, że na tabliczce epitafijnej widnieje błędne nazwisko /Stasikewicz/ bez drugiego imienia i daty śmierci. Z uwagi na taki stan rzeczy wysłałem emaila do UM w Gostyninie z wnioskiem o przywrócenie poprawnych napisów j jakie znajdowały się na tabliczce przed renowacją nagrobków. Po kilku dniach przed 1 listopada 2013 r. otrzymałem informację o poprawieniu błędów i z przeprosinami za powstałą pomyłkę. To nie powinno się zdarzyc, gdyż pamięc o tych miejscach powinna byc święta, dobrze w tym wszystkim, że błąd został poprawiony.

dodany przez: tujedrek, 2014-06-25