Karta poległego

Nazwisko: BIESZCZANIN
Imię #1: Karol
Imię #2: August
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Balicka
Data urodzenia: 22 sierpień 1895
Miejsce urodzenia: Tarnopol
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Jadwiga Bieszczanin
z domu Rewakowicz
Dzieci: Witold Bieszczanin
Ostatni adres: Lwów ul.Kochanowskiego 110
Narodowość: polska
Wykształcenie: średnie
Zawód: oficer WP
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko: d-ca 3 ba-onu 19 pp Lwów

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Odwody Naczelnego Wodza
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

mjr
Przydział na 1 września 1939: 5 DP
Jednostka: 19 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca III batalionu 19 pp
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: 6.03.1914-Bryg.Leg.Pol.
20.08.1917-marzec 1918-Wojsko Austiackie
Marzec-Listopad 1918-niewola włoska
20.12.1918-Brygada G.Hallera Włochy
15.02.-20.05. 1919 Francja
udział w wojnie polsko-bolszewickiej 50 p.S.KR.
kursy oficerskie we Lwowie i Warszawie
1926 przeniesiony do K.O.P.
1932 powrót do W.P.
40 pp
19 pp im.Odsieczy Lwowa
Kampania Wrześniowa
Odznaczenia: Krzyż Niepodległości Krzyż Walecznych Srebrny Krzyż Zasługi 2 medale w 1938 złożono wniosek o Złoty Krzyż zasługi za prace społeczne
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: wrzesień 1939
Miejsce śmierci: nad Bzurą
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Piaski Królewskie, gm. Tułowice, pow. Sochaczew
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Nieznane miejsce pochówku
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku: Według relacji st. sierż. Bolesława Leśniewskiego, szefa kancelarii 19 pp, na którą powołuje się Kazimierz Satora, poległego mjr. Karola Bieszczanina pochowano w mogile zbiorowej we wsi Piaski Królewskie:
"Leśniewski wraz z kilkoma żołnierzami posuwał się dalej ku Puszczy Kampinoskiej. Dotarł do wsi Krubice [chodzi najpewniej o Krubiczew w obecnej gm. Leoncin w pow. nowodworskim], gdzie dostał się do niewoli. Przyłączył się do grupy rannych żołnierzy i przy pomocy miejscowego gospodarza przebrał się w cywilne ubranie [...]. Jako cywil, rzekomo zabrany na podwodę i powracający do domu, podążył w kierunku Sochaczewa. We wsi Piaski Królewskie został zatrzymany przez Niemców. Wraz z miejscową ludnością zapędzono go do kopania grobów i grzebania poległych, wśród których rozpoznał mjr. Karola Bieszczanina, dowódcę batalionu, i kilku żołnierzy." (Satora 1990, s. 57).
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 86 (dalej: KPŻP).

Centralne Archiwum Wojskowe, Kolekcja Akt Personalnych, sygn. I.481.B.7179.

Satora K., Opowieści wrześniowych sztandarów, Warszawa 1990, s. 57.

Kospath-Pawłowski E. i in., 5 Dywizja Piechoty w dziejach oręża polskiego, Pruszków 1997, s. 52.

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V, Warszawa 1985, s. 383-385.

Archiwum rodzinne.

Uwagi: 1) Data urodzenia: 22 sierpnia 1895 (archiwum rodzinne) lub błędnie 22 sierpnia 1898 (KPŻP); 2) Głowacki 1985 - pochowani w polowych mogiłach między Brochowem a Śladowem oraz na zachodnim skraju Puszczy Kampinoskiej (m.in. w Piaskach) zostali w lutym 1951 r. ekshumowani na Cmentarz Wojskowy w Warszawie, ul. Powązkowska (kwatera: B 10, rzędy: V-X);
Ostatnie zmiany: 2012-03-17 20:49:20 przez Renia W | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Jedna z kart akt personalnych Karola Bieszczanina w Centralnym Archiwum Wojskowym (CAW, Kolekcja Akt Personalnych, sygn. I.481.B.7179, k. 7 r.).Jedna z kart akt personalnych Karola Bieszczanina w Centralnym Archiwum Wojskowym (CAW, Kolekcja Akt Personalnych, sygn. I.481.B.7179, k. 7 v.).Jedna z kart akt personalnych Karola Bieszczanina w Centralnym Archiwum Wojskowym (CAW, Kolekcja Akt Personalnych, sygn. I.481.B.7179, k. 8 r.).Jedna z kart akt personalnych Karola Bieszczanina w Centralnym Archiwum Wojskowym (CAW, Kolekcja Akt Personalnych, sygn. I.481.B.7179, k. 13 r.).Jedna z kart akt personalnych Karola Bieszczanina w Centralnym Archiwum Wojskowym (CAW, Kolekcja Akt Personalnych, sygn. I.481.B.7179, k. 25 r.).Jedna z kart akt personalnych Karola Bieszczanina w Centralnym Archiwum Wojskowym (CAW, Kolekcja Akt Personalnych, sygn. I.481.B.7179, k. 25 v.).Jedna z kart akt personalnych Karola Bieszczanina w Centralnym Archiwum Wojskowym (CAW, Kolekcja Akt Personalnych, sygn. I.481.B.7179, k. 26 r.).Jedna z kart akt personalnych Karola Bieszczanina w Centralnym Archiwum Wojskowym (CAW, Kolekcja Akt Personalnych, sygn. I.481.B.7179, k. 26 v.).Jedna z kart akt personalnych Karola Bieszczanina w Centralnym Archiwum Wojskowym (CAW, Kolekcja Akt Personalnych, sygn. I.481.B.7179, k. 39 r.).Jedna z kart akt personalnych Karola Bieszczanina w Centralnym Archiwum Wojskowym (CAW, Kolekcja Akt Personalnych, sygn. I.481.B.7179, k. 39 v.).Jedna z kart akt personalnych Karola Bieszczanina w Centralnym Archiwum Wojskowym (CAW, Kolekcja Akt Personalnych, sygn. I.481.B.7179, k. 52 r.).Jedna z kart akt personalnych Karola Bieszczanina w Centralnym Archiwum Wojskowym (CAW, Kolekcja Akt Personalnych, sygn. I.481.B.7179, k. 52 v.).Karol August Bieszczanin (fot. ze zb. rodzinnych).Karol August Bieszczanin (fot. ze zb. rodzinnych).Karol August Bieszczanin (z lewej) (fot. ze zb. rodzinnych).Karol August Bieszczanin (fot. ze zb. rodzinnych).Karol August Bieszczanin (fot. ze zb. rodzinnych).Karol August Bieszczanin (fot. ze zb. rodzinnych).Karol August Bieszczanin (fot. ze zb. rodzinnych).Karol August Bieszczanin (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze