Karta poległego

Nazwisko: SCHABOWSKI [1]
Imię #1: Mieczysław [2]
Imię #2: Józef [3]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Józef (ur. 2 I 1882, Tuchów)
Imię matki: Gizela
Nazwisko rodowe matki: Janowska
Data urodzenia: 27 kwiecień 1907 [4]
Miejsce urodzenia: Mosty Wielkie, pow. Żółkiew
Rodzeństwo: Krystyna Schabowska, Jan Schabowski, Justyna Schabowska (rodzeństwo przyrodnie, gdyż Józef Schabowski po śmierci żony - matki Mieczysława - ponownie się ożenił)
Stan cywilny: kawaler
Małżonek: -
Dzieci: -
Ostatni adres: Lwów, ul. Obertyńska 6
Narodowość: polska
Wykształcenie: średnie
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU): Lwów-Miasto
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Odwody Naczelnego Wodza
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 5 DP
Jednostka: 19 pp [5]
Funkcja na 1 września 1939: dowódca II plutonu ckm 3 kompanii ckm w III batalionie
Przydział po 1 września 1939: 19 pp w składzie armii "Pomorze"
Funkcja po 1 września 1939: dowódca II plutonu ckm 3 kompanii ckm w III batalionie
Przebieg służby wojskowej: # VIII 1929 - 29 VI 1930 - w Batalionie Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 10 w Gródku Jagielońskim (kompania ckm);
# lato 1931 - na sześciotygodniowych ćwiczeniach żołnierzy rezerwy w 40 pułku piechoty we Lwowie;
# lato 1932 - jw.;
# 1933 - promowany na stopień ppor. rez. piech. z przydziałem mobilizacyjnym do 19 pułku piechoty we Lwowie;
# 1934 - odnotowany w stopniu ppor. rez. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1933 r. (lokata 597.), przydziałem mobilizacyjnym do 19 pp i przydziałem ewidencyjnym do PKU Lwów-Miasto;
# 27 VIII 1939 - zmobilizowany do 19 pp;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 19 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 12 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Dobrzyków
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Dobrzyków, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Nie
Forma upamiętnienia: brak
Przedmioty znalezione przy pochowanym: srebrna papierośnica z grawerowaną dedykacją "Od Chrzestnej Matki / Mosty W. 1/I.1929.", zegarek kieszonkowy "Omega", 2 medaliki święte i medalion z obrazkiem świętym i karteczką (depozyt PCK nr 6202)
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów: rodzina (papierośnica)
Życiorys: Zob. w dziale "Wspomnienia": http://www.bohaterowie1939.pl/_content.php?a=memories&ItemID=68
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: Lech Kuźma, syn Justyny, przyrodniej siostry oficera: "Ponieważ po zakończeniu kampanii wrześniowej nie było wiadomości o losie podporucznika Schabowskiego, dziadek rozpoczął poszukiwania poprzez Polski Czerwony Krzyż. Listy jego pozostawały bez odpowiedzi co wzbudziło podejrzenia, że albo wcale nie dochodziły do adresata bądź odpowiedzi były zatrzymywane – w tym czasie Mosty Wielkie znajdowały się na terenach włączonych do Związku Radzieckiego. Dlatego dziadek prosił znajomych nauczycieli, aby również pisali do PCK w sprawie syna. Część z nich przedostała się na tereny Generalnej Guberni i na wysyłane przez nich zapytania odpowiedzi przychodziły. W lutym 1941 roku pan Edward Kałucki otrzymał odpowiedź z PCK informującą o otrzymaniu depozytu oficera piechoty Mieczysława Schabowskiego urodzonego w 1907 roku. Z innego pisma wynikało, że depozyt został przesłany z Naczelnego Dowództwa Wermachtu w Berlinie. PCK nie został jednak poinformowany, kiedy i gdzie wuj poległ ani gdzie został pochowany. W marcu 1942 roku depozyt dotarł do dziadka. Zawierał srebrną papierośnicę ze złotym słoniem oraz dedykacją wewnątrz »Od Chrzestnej Matki / Mosty W. 1/I.1929«, zegarek kieszonkowy »Omega«, dwa medaliki święte i medalion z obrazkiem świętym i karteczką. Papierośnica przechowywana jest przez moją mamę, zegarek zaginął w czasie wojny, a medaliki i medalion dziadek przekazał po wojnie narzeczonej Mieczysława. Dziadek zwracał się jeszcze do Niemieckiego Czerwonego Krzyża, ale odpowiedź ze stycznia 1942 roku informowała, że nie posiadają aktu zgonu poszukiwanej osoby. Po wojnie próby odnalezienia miejsca pochówku Mieczysława Schabowskiego podejmowało przyrodnie rodzeństwo, głównie siostra Krystyna, która kilkakrotnie udała się w rejon Płocka, Kutna, Włocławka i na cmentarzach żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku poszukiwała mogiły brata – niestety bez skutku. Obecne miejsce spoczynku bliskiego rodzina ustaliła dopiero w styczniu 2014 roku dzięki Portalowi Bohaterowie1939.pl".
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 143 (dalej: KPŻP).

Kryska-Karski T., Straty Korpusu Oficerskiego 1939-1945, Londyn 1996, s. 622 (dalej: Kryska-Karski 1996).

"Rocznik Oficerski Rezerw", 1934, s. 96, 448 (dalej: ROR 1934).

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Relacje z Kampanii 1939 roku, sygn. B.I.29/G, 27 Dywizja Piechoty - OW płk. dypl. Sadowskiego: 19 pp, I/5 pal, dyon kaw., 3 komp. marszowe, poz. 1 - k. 31, poz. 9 - k. 94 (dalej: IPMS, sygn. B.I.29/G).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Lech Kuźma, syn Justyny - przyrodniej siostry pochowanego).

Ernst E., Dwie linie życia, t. 1, Ja i mój Lwów, Lublin 1988, s. 163 (dalej: Ernst 1988).

Juszkiewicz R., Walki o przedmościa: Różan, Pułtusk, Płock 1939, Warszawa 1992, s. 141 (dalej: Juszkiewicz 1992).

Uwagi: 1) Funkcja we wrześniu 1939: dowódca II plutonu ckm 3 kompanii ckm w III batalionie (Ernst 1988) lub (błędnie) dowódca III plutonu ckm 3 kompanii ckm w III batalionie (IPMS, sygn. B.I.29/G, poz. 9 - k. 94; Juszkiewicz 1992);
Przypisy: [1] a) SCHABOWSKI (źródło: KPŻP; Kryska-Karski 1996; ROR 1934; IPMS, sygn. B.I.29/G, poz. 1 - k. 31; archiwum rodzinne / rodzinna tradycja); b) błędnie: CHABOWSKI (źródło: IPMS, sygn. B.I.29/G, poz. 9 - k. 94; Juszkiewicz 1992);
[2] a) Mieczysław (źródło: KPŻP; Kryska-Karski 1996; ROR 1934; archiwum rodzinne / rodzinna tradycja); b) błędnie: Stanisław (źródło: Juszkiewicz 1992); c) brak danych (źródło: IPMS, sygn. B.I.29/G);
[3] a) Józef (źródło: Kryska-Karski 1996; ROR 1934; archiwum rodzinne / rodzinna tradycja); b) brak danych (źródło: KPŻP; IPMS, sygn. B.I.29/G; Juszkiewicz 1992);
[4] a) 27 kwietnia 1907 (źródło: Kryska-Karski 1996; ROR 1934; archiwum rodzinne - świadectwo chrztu; świadectwo maturalne Mieczysława Schabowskiego w posiadaniu siostry Justyny); b) brak danych (źródło: KPŻP; IPMS, sygn. B.I.29/G);
[5] a) 19 pp (źródło: tradycja rodzinna); b) brak danych (źródło: KPŻP);
Ostatnie zmiany: 2017-04-22 22:22:56 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Mieczysław Schabowski w galowym mundurze 19 pułku piechoty (fot. ze zb. rodzinnych).Świadectwo chrztu Mieczysława Józefa Schabowskiego (dok. ze zb. rodzinnych).Mieczysław Józef Schabowski w dzieciństwie oraz w 1931 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Mieczysław Józef Schabowski (stoi pierwszy z prawej) w czasie odbywania kursu w szkole podchorążych (fot. ze zb. rodzinnych).Mieczysław Józef Schabowski (pierwszy z lewej) w czasie odbywania kursu w szkole podchorążych w 1929 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Mieczysław Józef Schabowski (stoi w środku, na prawo od żołnierza z karabinem) w czasie odbywania kursu w szkole podchorążych w 1929 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Odznaka pamiątkowa 19 pułku piechoty należąca do ppor. Mieczysława Schabowskiego (pamiątka ze zb. rodzinnych).Pismo Biura Informacyjnego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie do Edwarda Kałuckiego z 20 lutego 1941 r. ws. poszukiwania zaginionego ppor. Mieczysława Schabowskiego i depozytu związanego z jego osobą (dok. ze zb. rodzinnych).Pismo Prezydium Niemieckiego Czerwonego Krzyża w Berlinie do Józefa Schabowskiego z 13 stycznia 1942 r. ws. poszukiwania jego zaginionego syna, ppor. Mieczysława Schabowskiego (dok. ze zb. rodzinnych).Pismo Biura Informacyjnego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie do Heleny Kałuckiej z 7 lutego 1942 r. ws. poszukiwania zaginionego ppor. Mieczysława Schabowskiego (dok. ze zb. rodzinnych).Pismo Biura Informacyjnego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie do Józefa Schabowskiego z 19 marca 1942 r. ws. nadesłanego w załączeniu depozytu jego zaginionego syna, ppor. Mieczysława Schabowskiego (dok. ze zb. rodzinnych).Papierośnica ppor. Mieczysława Schabowskiego - cześć depozytu po zaginionym ppor. Mieczysławie Schabowskim nadesłana przez Biuro Informacyjne Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie jego ojcu Józefowi Schabowskiemu wraz z pismem z 19 marca 1942 r. (pamiątka ze zb. rodzinnych).Świadectwo dojrzałości Mieczysława Schabowskiego wydane 16 września 1925 r. w Państwowym Gimnazjum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkwi (dok. ze zb. rodzinnych).

Komentarze

Mieczysław Schabowski jest moim wujkiem, jestem synem jego przyrodniej siostry Justyny Schabowskiej. Jan i Krystyna Schabowscy przez kilka lat po wojnie usiłowali ustalić miejsce pochówku Mieczysława jednak nie udało im się to. Dzisiaj oboje już nie żyją. Do dnia dzisiejszego rodzina nie wiedziała gdzie i kiedy zginął oraz gdzie jest pochowany. Dzisiaj skontaktowałem się z matką i postaramy się odnaleźć w rodzinnych dokumentach więcej danych dotyczących mojego wuja.

dodany przez: kubus, 2014-01-15

Cieszymy się Państwa szczęściem. Dla takich właśnie chwil powstał nasz projekt. One sprawiają, że nasza praca ma sens...

dodany przez: redakcja, 2014-01-15

Bardzo się cieszę z odnalezienia informacji o Pana wuju. Mogę tylko dodać że nazwisko ppor. Schabowski występuje w dokumencie pt.: "Obsada personalna oficerska oddziału wydzielonego 5. Dywizji Piechoty w r. 1939 (z pamięci)". Dokument ten sygnowany jako BI/29/9 znajduje się w londyńskim Instytucie gen. Sikorskiego. Wg. tej listy był on przydzielony do 3 kompanii ckm w III. batalionie 19.p.p. Według relacji sierż. pchor. Franciszka Szweda (z tejże kompanii) prawdopodobnie dowodził on III plutonem ckm. Piszę prawdopodobnie gdyż Franciszek Szwed myli nazwisko Pana wuja i wspomina o ppor. Chabowskim (jednocześnie prawidłowo przywołuje innych dowódców plutonów).

dodany przez: Piotr Wodtke, 2014-01-26

Dziękuję bardzo za informację . Poszukując wiadomości o losach wuja ustaliłem sygnatury 7 relacji żołnierzy 19 pp znajdujące się w Instytucie Sikorskiego m.i. Franciszka Szweda , nie zdążyłem jednak dotrzeć do ich treści. Gdyby istniała możliwość udostępnienia tej relacji byłbym bardzo wdzięczny.

dodany przez: kubus, 2014-01-28

Relacje oficerów 19.p.p. są już dostępne w wersji elektronicznej na stronie Instytutu im. Sikorskiego. Ewentualnie proszę o podanie swojego mail'a. Prześlę relacje, które mam.

dodany przez: Piotr Wodtke, 2014-02-05