Karta poległego

Nazwisko: ROSZKO
Imię #1: Franciszek [1]
Imię #2: Józef [2]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Michał
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Schneider
Data urodzenia: 4 październik 1911
Miejsce urodzenia: Lwów
Rodzeństwo: Kazimierz (1916-1987), Maria Roszkiewicz zd. Roszko
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Anna Maria Tatarczyńska
Dzieci: Janusz (1932-1995)
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Odwody Naczelnego Wodza
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 5 DP
Jednostka: 19 pp
Funkcja na 1 września 1939: zastępca dowódcy plutonu artylerii piechoty
Przydział po 1 września 1939: 19 pp w składzie armii "Pomorze"
Funkcja po 1 września 1939: zastępca dowódcy plutonu artylerii piechoty
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: 27 VIII - 28 VIII 1939 - mobilizacja plutonu artylerii piechoty 19 pp we Lwowie; 1 IX 1939 - wyjazd ze Lwowa; 3 IX 1939 - wyładowanie plutonu we Włocławku; 4-8 IX 1939 - pluton artylerii w osłonie przyczółka mostowaego we Włocławku; 8-10 IX 1939 - przemarsz w okolice Płocka; 10-11 IX 1939 - zajęcie pozycji w lasach na południe od Radziwia; 12-15 IX 1939 - aktywny udział plutonu w ciężkich walkach pułku (Radziwie, Dobrzyków, Lasy Łąckie, Tokary, Ciechomice); 15 IX 1939 - odejście na rozkaz, koncentracja w lesie Bielawy; 16 IX 1939 - domarsz do miejscowości Wymyśle Polskie; 17 IX 1939 - przemarsz w rejon miejscowości Iłów;
Data śmierci: 17 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Iłów
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Według relacji por. Czesława Sieradzana, dowódcy plutonu artylerii piechoty 19 pp, zginął wieczorem 17 września 1939 r. podczas niemieckiego nalotu, który zaskoczył pluton w lesie w okolicach Iłowa (IPMS, sygn. B.I.29/G, poz. 3 - k. 46).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Iłów, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Franciszek Roszko urodził się 4 października 1911 roku we Lwowie w jednej ze starych rodzin ormiańskich od dawna osiadłych na ziemiach polskich. Jego ojcem był Michał Roszko, matką zaś Maria ze Schneiderów. W wojnie obronnej Polski we wrześniu 1939 roku wziął udział jako zastępca dowódcy plutonu artylerii piechoty 19 Pułku Piechoty "Odsieczy Lwowa" z garnizonu Lwów. Walczył na szlaku bojowym swojego oddziału, m.in. w bitwie nad Bzurą. Zginął wieczorem 17 września podczas niemieckiego bombardowania lotniczego w rejonie Iłowa w powiecie Sochaczew. Pozostawił żonę Annę Marię z Tatarczyńskich i syna Janusza, który został pisarzem i dziennikarzem i był związany z Krakowem, gdzie zmarł. Brat Franciszka, Kazimierz, był księdzem trzech obrządków: ormiańskokatolickiego, rzymskokatolickiego i grekokatolickiego. Jego siostra Maria, po mężu Roszkiewicz, mieszka w Krakowie i kultywuje ormiańskie tradycje swej rodziny, utrzymując stały kontakt ze wspólnotą ormiańską w Polsce.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 123 (dalej: KPŻP).

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Relacje z Kampanii 1939 roku, sygn. B.I.29/G, 27 Dywizja Piechoty - OW płk. dypl. Sadowskiego: 19 pp, I/5 pal, dyon kaw., 3 komp. marszowe, poz. 3 - k. 40, 46 (dalej: IPMS, sygn. B.I.29/G).

Tradycja rodzinna (inf. Stefan Mierowski).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Franciszek (źródło: KPŻP; tradycja rodzinna); b) Stefan (źródło: IPMS, sygn. B.I.29/G, poz. 3 - k. 40);
[2] a) Józef (źródło: KPŻP; tradycja rodzinna); b) brak danych (źródło: IPMS, sygn. B.I.29/G, poz. 3 - k. 40);
Ostatnie zmiany: 2014-05-09 01:12:48 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze