Karta weterana

Nazwisko: SADOWSKI
Imię #1: Stanisław [1]
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 13 listopad 1897 [2]
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca pułku piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Odwody Naczelnego Wodza
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppłk dypl.
Przydział na 1 września 1939: 5 DP
Jednostka: 19 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca pułku
Przydział po 1 września 1939: 19 pp, Oddział Wydzielony ppłk. Sadowskiego
Funkcja po 1 września 1939: dowódca pułku, dowódca OW (od 4 IX)
Przebieg służby wojskowej: # 3 V 1922 - zweryfikowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 1040.) i przydziałem do 21 pułku piechoty;
# 1923 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 942.) i przydziałem jako nadetatowy oficer 21 pp do Wyższej Szkoły Wojskowej w Warszawie (uczeń etatowy rocznika I);
# 1924 - odnotowany w stopniu kpt. SG sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 514.) i przydziałem jako nadetatowy oficer 21 pp do Oddziału I Sztabu Generalnego;
# 31 XII 1925 - odnotowany w stopniu kpt. SG sł. st. piech.;
# z dniem 1 I 1928 - awansowany na stopień mjr. SG sł. st. piech.;
# 1928 - odnotowany w stopniu mjr. SG sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 35.), pozostając jako oficer 21 pp na ewidencji kadry oficerów piechoty z równoczesnym oddelegowaniem do korpusu Ochrony Pogranicza;
# 1930 - odnotowany w stopniu mjr. dypl. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 31./410.) i przydziałem do WSWoj.;
# 15 IV 1931 - odnotowany w stopniu mjr. dypl. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 35.) i przydziałem na stanowisko wykładowcy w WSWoj.;
# 1932 - odnotowany w stopniu mjr. dypl. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 28.) i przydziałem do WSWoj.;
# 1 VII 1933 - odnotowany w stopniu mjr. dypl. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 25./266.) i przydziałem do 27 Dywizji Piechoty w Kowlu;
# z dniem 1 I 1934 - awansowany na stopień ppłk. dypl. sł. st. piech.;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu ppłk. dypl. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1934 r. (lokata 9./243.) i przydziałem do Dowództwa Okręgu Korpusu Nr X w Przemyślu;
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Krzyż Srebrny), Krzyż Niepodległości, Krzyż Walecznych (dwukrotnie)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 19 pp, następnie z OW swego imienia; 3-8 IX - na przedmościu "Włocławek"; od 10 IX - w obronie lewego brzegu Wisły w rej. Płocka; 13-16 IX - w walkach pod Dobrzykowem, Tokarami, Radziwiem i Łąckiem; 16 IX - ranny w Radziwiu
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Lista starszeństwa oficerów zawodowych. Załącznik do Dz. Pers. 13/22, Warszawa 1922, s. 55 (dalej: Lista starszeństwa 1922).

"Rocznik Oficerski", 1923, s. 185, 413, 1502 (dalej: RO 1923).

"Rocznik Oficerski", 1924, s. 8, 174, 357 (dalej: RO 1924).

Lista oficerów Sztabu Generalnego (stan z dn. 31.XII.1925), Warszawa 1926, s. 24 (dalej: Lista oficerów SG 1926).

"Rocznik Oficerski", 1928, s. 125, 182 (dalej: RO 1928).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty (c.d.), "Przegląd Piechoty", R. III, 1930, z. 7, s. 132 (Lista starszeństwa 1930).

Lista oficerów dyplomowanych (stan z dn. 15.IV.1931 r.), Warszawa 1931, s. 10 (dalej: Lista ofic. dypl. 1931).

"Rocznik Oficerski", 1932, s. 31, 798 (dalej: RO 1932).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 1 lipiec 1933 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1933, s. 22 (dalej: Lista starszeństwa 1933).

"Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych", R. XVI, 1935, nr 8, s. 56 (dalej: Dz. Pers. MSWojsk. 8/35).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 15 (dalej: Lista starszeństwa 1935).

Odziemkowski J., 5. Dywizja Piechoty 1919-1939, [w:] E. Kospath-Pawłowski i in., 5 Dywizja Piechoty w dziejach oręża polskiego, Pruszków 1997, s. 52-57 (dalej: Odziemkowski 1997).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) W ewidencji Wojska Polskiego jako "Stanisław III" (źródło: RO 1923; RO 1924; Lista oficerów SG 1926; RO 1928; Lista starszeństwa 1930; Lista ofic. dypl. 1931; RO 1932; Lista starszeństwa 1933; Dz. Pers. MSWojsk. 8/35; Lista starszeństwa 1935); b) błędnie: 13 listopada 1896 (źródło: Lista starszeństwa 1922; RO 1923; RO 1924; RO 1928; Lista ofic. dypl. 1931; RO 1932);
[2] a) 13 listopada 1897 (źródło: Dz. Pers. MSWojsk. 8/35); b) brak danych (źródło: Lista oficerów SG 1926; Lista starszeństwa 1930; Lista starszeństwa 1933; Lista starszeństwa 1935; Odziemkowski 1997);
Ostatnie zmiany: 2023-02-02 00:39:38 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze