2 Dywizja Piechoty Legionów

Wielka jednostka piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Kielce.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: armia "Łódź".

Dowództwo we wrześniu 1939: płk dypl. Edward Dojan-Surówka (do 8 września), płk dypl. Antoni Staich (od 9 września).

Polegli

Weterani