Karta weterana

Nazwisko: ENDER
Imię #1: Jan
Imię #2: Ferdynand
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 14 czerwiec 1900
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt. dypl.
Przydział na 1 września 1939: 2 DP Leg.
Jednostka: Inne jednostki 2 DP Leg.
Funkcja na 1 września 1939: kwatermistrz dywizji
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Krzyż Walecznych.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 24 luty 1981
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 14 VI 1900. Ukończył szkolę średnią. Od 1919 w WP. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920. Ukończył kurs Szkoły Podchorążych w Warszawie. Promowany na stopień ppor. sł. st. 1 V 1922. Po wojnie służył w 86 pp. Do stopnia por. sł. st. piech. awansowany 1 V 1924. Następnie przeniesiony do 58 pp w Poznaniu, gdzie pełnił różne funkcje. W okresie od XI 1933-X 1935 studiował w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie, uzyskując tytuł oficera dyplomowanego. Do stopnia kpt. awansowany 1 I 1935. Po ukończeniu MSWoj. od XI 1935 służy w dowództwie Okręgu Korpusu Nr IX w Brześciu nad Bugiem, gdzie pełni funkcje kierownika referatu w Wydziale Mobilizacji i Uzupełnień. W 1939 przeniesiony do sztabu 2 DP w Kielcach na stanowisko kwatermistrza.
W wojnie obronnej we IX 1939 uczestniczy na stanowisku kwatermistrza 2 DP. Bierze udział w walkach na szlaku bojowym 2 DP i obronie Modlina. Po kapitulacji Modlina od 29 IX 1939 w niewoli niemieckiej. Wojnę spędził w oflagach. Po odzyskaniu wolności w 1945 powrócił do kraju.
Zmarł w Polsce 24 II 1981.
Odznaczony: KW.
Roczniki oficerskie 1924, 1928, 1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
W. Chocianowicz. W 50- lecie powstania MSWoj. w Warszawie. Londyn 1969.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=563
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 349.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-02-04 01:14:46 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze