Karta poległego

Nazwisko: MIELCZARSKI
Imię #1: Sylwester
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 2 styczeń 1901
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Jadwiga Mielczarska (z d. Boszko)
Dzieci: Teresa Renata Mielczarską (po mężu Rudnicka), Alina Mielczarska (po mężu Milecka)
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca kompanii strzeleckiej piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

mjr [1]
Przydział na 1 września 1939: 2 DP Leg.
Jednostka: 4 pp Leg.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 7 kompanii
Przydział po 1 września 1939: 4 pp Leg.
Funkcja po 1 września 1939: dowódca III batalionu (od 5 IX)
Przebieg służby wojskowej: # 1919-1920 - na wojnie polsko-bolszewickiej;
# 1925-1927 - w Szkole Podchorążych Piechoty;
# 1927 - promowany na stopień ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VII 1927 r. i przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu w 75 pułku piechoty;
# 1928 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1927 r. (lokata 95.) i przydziałem do 75 pp;
# 1929 - awansowany na stopień por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1929 r.;
# 1930 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1929 r. (lokata 90./2197.) i przydziałem do 75 pp;
# 1932 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1929 r. (lokata 84.) i przydziałem do 75 pp;
# 1 VII 1933 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1929 r. (lokata 83./1521.) i przydziałem do 75 pp;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1929 r. (lokata 80./1283.) i przydziałem do Korpusu Ochrony Pogranicza;
# z dniem 1 I 1936 - awansowany na stopień kpt. sł. st. piech;
# do 1938 - w Korpusie Ochrony Pogranicza (m.in. na stanowisku dowódcy kompanii granicznej KOP "Dubrowa");
# 1938-1939 - na stanowisku dowódcy 7 kompanii w III batalionie 4 pułku piechoty Legionów w Kielcach;
Odznaczenia: Medal Niepodległości
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 4 pp Leg.
Data śmierci: 12 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Ołtarzew
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Ożarów Mazowiecki - Ołtarzew, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 475 (dalej: KPŻP).

"Rocznik Oficerski", 1928, s. 89, 283 (dalej: RO 1928).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty (c.d.), "Przegląd Piechoty", R. III, 1930, z. 11, s. 125 (dalej: Lista starszeństwa 1930).

"Rocznik Oficerski", 1932, s. 114, 603 (dalej: RO 1932).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 1 lipiec 1933 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1933, s. 122 (dalej: Lista starszeństwa 1933).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 120 (dalej: Lista starszeństwa 1935).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 174, 354, indeks nazwisk - s. 437 (dalej: Głowacki 1985).

Bielski M., Grupa Operacyjna „Piotrków” 1939, Warszawa 1991, s. 398 (dalej: Bielski 1991).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Marek Rudnicki, wnuk pochowanego).

Mielczarski Sylwester - , kpt. piech., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=567 [dostęp: 8 VII 2013] (dalej: Stankiewicze.com).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) mjr (źródło: tradycja rodzinna); b) kpt. (źródło: KPŻP; Głowacki 1985; Bielski 1991; Stankiewicze.com); c) brak danych (źródło: RO 1928; Lista starszeństwa 1930; RO 1932; Lista starszeństwa 1933; Lista starszeństwa 1935);
Ostatnie zmiany: 2020-03-19 20:48:42 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Por. Sylwester Mielczarski z żoną Jadwigą i córką Teresą na wakacjach w Gdyni, przed 1936 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Pamiątkowy ryngraf z okresu służby kpt. Sylwestra Mielczarskiego w Korpusie Ochrony Pogranicza, 1936 r. (pamiątka ze zb. rodzinnych).Pamiątkowy ryngraf z okresu służby kpt. Sylwestra Mielczarskiego w Korpusie Ochrony Pogranicza, 1937 r. (pamiątka ze zb. rodzinnych).Pamiątkowy ryngraf z okresu służby kpt. Sylwestra Mielczarskiego w Korpusie Ochrony Pogranicza, 1938 r. (pamiątka ze zb. rodzinnych).

Komentarze