4 Pułk Piechoty Legionów

Oddział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Kielce.

Jednostka macierzysta: 2 Dywizja Piechoty Legionów.

Podporz±dkowanie w dniu 1 wrze¶nia 1939 r.: 2 Dywizja Piechoty Legionów / armia "ŁódĽ".

Dowództwo we Wrze¶niu 1939 r.: ppłk Bronisław Laliczyński.

Polegli

Weterani