Karta weterana

Nazwisko: KOPECKI
Imię #1: Józef
Imię #2: Alojzy
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Ewa
Nazwisko rodowe matki: Baselides
Data urodzenia: 11 kwiecień 1895
Miejsce urodzenia: Jabłonków (Śląsk Cieszyński, ob. Czechy)
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Adela (z d. Bujas) (1904-1983)
Dzieci: Wiesław (ur. 1930) - inżynier mechanik, Barbara (ur. 1932) - inżynier
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca batalionu piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

mjr
Przydział na 1 września 1939: 2 DP Leg.
Jednostka: 2 pp Leg.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca I batalionu
Przydział po 1 września 1939: 2 pp Leg. w składzie armii "Warszawa" (w obronie Modlina)
Funkcja po 1 września 1939: dowódca I batalionu
Przebieg służby wojskowej: # od lata 1914 - w armii austro-węgierskiej (przeszkolenie, front wschodni I wojny światowej, ranny, niewola rosyjska, 6-miesięczne leczenie w Danii, powrót do macierzystego pułku w Cieszynie, szkoła oficerów rezerwy w Opawie);
# początek 1918 - IX 1918 - w stopniu ppor. w walkach na froncie włoskim;
# X 1918 - powrót do Jabłonkowa i udział w rozbrajaniu żołnierzy austriackich;
# od XI 1918 - w stopniu ppor. w Wojsku Polskim (organizator baonu piechoty w Jabłonkowie, włączonego do 4 pułku strzelców podhalańskich w Cieszynie, następnie na stanowisku dowódcy oddziału wydzielonego z 4 psp w obronie Jabłonkowa przed Czechami);
# 1 VI 1920 - awansowany na stopień por. sł. st. piech.;
# 1920 - na stanowisku dowódcy kompanii 4 psp w wojnie polsko- bolszewickiej;
# 3 V 1922 - zweryfikowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 1472.) i przydziałem do 4 psp w Cieszynie;
# 1923 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 1347.) i przydziałem do 4 psp;
# 1924 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 882.) i przydziałem do 4 psp;
# 1926-1930 - po ukończeniu kursu dla oficerów Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego na stanowisku komendanta obwodowego Przysposobienia Wojskowego przy 4 psp;
# z dniem 1 I 1928 - awansowany na stopień mjr. sł. st. piech. (lokata 127.);
# 1930 - odnotowany w stopniu mjr. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 120./499.);
# III 1930 - przeniesiony z 4 psp do 2 pułku piechoty Legionów w Sandomierzu, skąd skierowany na kurs dla dowódców batalionu i kurs kwatermistrzowski w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie;
# do 14 X 1931 - na stanowisku dowódcy baonu 2 pp Leg.;
# od 15 X 1931 - na stanowisku kwatermistrza 2 pp Leg.;
# 1932 - odnotowany w stopniu mjr. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 106.) i przydziałem do 2 pp Leg.;
# 1 VII 1933 - odnotowany w stopniu mjr. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 102./343.) i przydziałem do 2 pp Leg.;
# 1934 - na kursie taktyczno-strzeleckim w CWP w Rembertowie;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu mjr. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 86./273.) i przydziałem do 2 pp Leg.;
# od 1936 - na stanowisku dowódcy I batalionu 2 pp Leg. w Staszowie, gdzie szkolono rekrutów dla potrzeb Korpusu Ochrony Pogranicza;
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Krzyż Srebrny, nr 13191), Krzyż Walecznych (dwukrotnie), Medal Niepodległości, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 2 pp Leg., m.in. w rejonie Bełchatowa, walkach odwrotowych pod Piotrkowem Trybunalskim i Tomaszowem Mazowieckim, wreszcie w obronie Modlina; 29 IX 1939 - po kapitulacji Modlina wzięty do niewoli niemieckiej;
Data śmierci: 25 kwiecień 1945
Miejsce śmierci: Gusen, obóz koncentracyjny
Obecne miejsce spoczynku: Nieznane miejsce pochówku
Lokalizacja grobu: -
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: 1) Tabliczka informacyjna na grobowcu rodzinnym na cmentarzu Rakowickim w Krakowie;
2) Tabliczka informacyjna na jednym z grobów cmentarza w rodzinnym Jablonkowie;
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Lista starszeństwa oficerów zawodowych. Załącznik do Dz. Pers. 13/22, Warszawa 1922, s. 62.

"Rocznik Oficerski", 1923, s. 385, 417.

"Rocznik Oficerski", 1924, s. 332, 361.

"Rocznik Oficerski", 1928, s. 104, 183.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty, "Przegląd Piechoty", R. III, 1930, z. 7, s. 134.

"Rocznik Oficerski", 1932, s. 33, 532.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 1 lipiec 1933 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1933, s. 24.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 23.

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (zebr. Mateusz Kopecki, prawnuk oficera).

Wróblewski J., Armia "Łódź" 1939, Warszawa 1975, s. 397.

Czyżewski L., Od Gór Borowskich do Zakroczymia, Warszawa 1982, s. 222.

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 350, indeks nazwisk – s. 427.

Wyrzycki S., 2 Pułk Piechoty Legionów, Pruszków 1992 [Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej, z. 17], s. 45.

Kopecki Józef - , mjr piech., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=566 [dostęp: 18 X 2013].

Uwagi: Po wzięciu do niewoli niemieckiej przebywał w obozie jenieckim w Działdowie. Zwolniony 25 października 1939 r. na mocy umowy kapitulacyjnej, powrócił do Staszowa. Zagrożony aresztowaniem, w listopadzie 1939 r. wyjechał do Krakowa, gdzie jako "Jan Gala" wstąpił do konspiracyjnej Organizacji Orła Białego, w której pełnił funkcję szefa oddziału organizacyjnego i dyscypliny. Był jednocześnie organizatorem Rejonu Krakowsko-Miechowskiego OOB, a ponadto sprawował nadzór nad trasami przerzutowymi za granicę dla osób zagrożonych aresztowaniem przez Gestapo. Po scaleniu OOB ze Związkiem Walki Zbrojnej został kierownikiem przerzutów kurierskich i pocztowych Obszaru IV Południowego ZWZ. Od wiosny 1940 r. był komendantem Obwodu Kraków-miasto ZWZ, z kolei od kwietnia 1941 r. - kierownikiem samodzielnej placówki wywiadowczej na terenie Inspektoratu Rejonowego ZWZ (następnie Armii Krajowej) Mielec. W konspiracji używał pseudonimów "Gala", "Skałka" i "Soplica". Zalegalizowany jako Jan Gala, pracował oficjalnie w Związku Plantatorów Tytoniu, co ułatwiało mu prowadzenie pracy wywiadowczej ze względów na swobodne poruszanie się po terenie. 17 lipca 1944 r. został aresztowany przez Gestapo w swoim mieszkaniu w Mielcu. Nierozpoznany jako oficer wywiadu AK, był więziony w Rzeszowie i Pustkowie, po czym wywieziony do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, a w lutym 1945 r. przeniesiony do obozu koncentracyjnego Gusen, gdzie jako Jan Gala zmarł z wycieńczenia 25 kwietnia 1945 r., na siedem dni przed wyzwoleniem obozu przez wojska amerykańskie. Przez rząd emigracyjny w Londynie został pośmiertnie awansowany na stopień podpułkownika.
Ostatnie zmiany: 2020-10-28 01:00:37 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Mjr Józef Alojzy Kopecki (fot. ze zb. rodzinnych).Mjr Józef Alojzy Kopecki (fot. ze zb. Arkadiusza Stefaniaka-Guzika).

Komentarze