Karta weterana

Nazwisko: MAKOWSKI
Imię #1: Edward
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 02 wrzesień 1912
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 2 DP Leg.
Jednostka: 2 pp Leg.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca plutonu kolarzy w kompanii zwiadu
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 02 IX 1912. Ukończył szkołę średnią. Służbę wojskową odbywał na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy Piechoty 2 DP Leg. przy 4 pp w Kielcach. Po odbytych ćwiczeniach aplikacyjnych awansowany do stopnia ppor. rez. piech. z starszeństwem od 1 I 1938 z przydziałem mobilizacyjnym do 2 pp Leg. w Sandomierzu. Zmobilizowany w VIII 1939 do WP. W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku d-cy plutonu kolarzy 2 pp Leg. w składzie 2 DP Leg. Walczył z Niemcami na szlaku bojowym 2 pp Leg. od walk obronnych w rejonie Bełchatowa, potem w bitwie w rejonie Borowskich Gór i bojach odwrotowych przez Kampinos do Modlina. Uczestnik obrony Modlina. Po kapitulacji Modlina w niewoli niemieckiej.
Dalsze losy n/n.
R. Rybka – K. Stepan. Awanse oficerskie w WP 1935-1939. Kraków 2003;
S. Wyrzycki. 2 Pułk Piechoty Legionów. Pruszków 1992.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=567
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 350 (dalej: Głowacki).
Uwagi: Głowacki: Obsada 2 pp Leg. według pisemnej relacji kpt. M. G. Osuchowskiego z 1971r.
Ostatnie zmiany: 2012-02-05 06:47:26 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze