Karta weterana

Nazwisko: BÖHM [1]
Imię #1: Tadeusz
Imię #2: Ludwik
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Ludwik
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 27 marzec 1910
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Służby
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 2 DP Leg.
Jednostka: 2 pp Leg.
Funkcja na 1 września 1939: lekarz I batalionu
Przydział po 1 września 1939: 2 pp Leg.
Funkcja po 1 września 1939: lekarz I batalionu; adiutant ppłk. Naramowskiego, komendanta Szpitala Ujazdowskiego w Warszawie (od 14 IX); komendant szpitala zorganizowanego w Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie (od 18 IX)
Przebieg służby wojskowej: # 1937 - jako absolwent Szkoły Podchorążych Sanitarnych w Warszawie (IX promocja, 1930) promowany na stopień ppor. sł. st. lek. (lokata 4.);
# do VIII 1939 - po ukończeniu stażu szpitalnego na stanowisku lekarza 2 pułku piechoty Legionów w Staszowie, a ponadto asystenta w szpitalu w Staszowie i lekarza szkolnego;
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (15 VIII 1939)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 2 pp Leg., m.in. Borowa Góra, Bełchatów, Skierniewice, Tuszyn, Brzeziny, Mszczonów, Błonie, Leszno, Ołtarzew, Ożarów Mazowiecki, Modlin; od 14 IX - w Szpitalu Ujazdowskim Warszawie
Data śmierci: po 1944 [2]
Miejsce śmierci: [3]
Obecne miejsce spoczynku: [4]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 96 (dalej: KPŻP).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 350, indeks nazwisk - s. 407 (dalej: Głowacki 1985).

Bielski M., Grupa Operacyjna „Piotrków” 1939, Warszawa 1991, s. 368 (dalej: Bielski 1991).

Wyrzycki S., 2 Pułk Piechoty Legionów, Pruszków 1992 [Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej, z. 17], s. 46 (Wyrzycki 1992).

Tadeusz Böhm ps. Lubicz, [w:] Encyklopedia Medyków Powstania Warszawskiego - http://lekarzepowstania.pl/osoba/tadeusz-bohm/ [dostęp: 27 I 2019] (dalej: lekarzepowstania.pl).

Uwagi: W grudniu 1939 r. pod pseudonimem "Lubicz" został zaprzysiężony jako członek konspiracyjnego Związku Walki Zbrojnej, po czym do marca 1940 r. był wykładowcą i prowadził szkolenia z zakresu nagłych przypadków i zranień. Po pobycie w Stopnicy, gdzie pełnił obowiązki lekarza rejonowego, w r. 1942 przeniósł się do Warszawy, gdzie powtórna zaprzysiężony, zostałem przydzielony jako lekarz do tzw. "małej dywersji", uczestnicząc w kilkunastu akcjach bojowych. W czasie powstania warszawskiego był m.in. lekarzem w punkcie opatrunkowym przy ul. Ludwiki 5, adiutantem płk. dr. Strela i chirurgiem w Szpitalu Maltańskim, chirurgiem w szpitalu polowym zorganizowanym w prywatnej lecznicy dr. Webera, chirurgiem w szpitalu w gmachu Ubezpieczalni Społecznej przy ul. Dobrej, wreszcie chirurgiem w punkcie sanitarnym w Domu Zgromadzenia Sióstr Szarytek przy ul. Tamka 30. Po zajęciu tego terenu przez Niemców został wraz z rannymi ewakuowany do Pruszkowa. Uciekłszy, wraz z rodziną, z transportu kolejowego powstańców warszawiaków w Częstochowie, udał się do rodziny w Krakowie.

W części źródeł został odnotowany błędnie jako poległy lub zaginiony w kampanii 1939 r. i pochowany w kwaterze wojennej na cmentarzu parafialnym w Błoniu, ul. Towarowa (KPŻP; Głowacki 1985, s. 350).
Przypisy: [1] a) BÖHM (źródło: KPŻP; lekarzepowstania.pl); b) BÖHN (źródło: Głowacki 1985); c) BOEHM (źródło: Bielski 1991; Wyrzycki 1992);
[2] a) Po 1944 (źródło: lekarzepowstania.pl); b) 13 września 1939 (źródło: KPŻP); c) 13 września 1939, zaginął (źródło: Głowacki 1985, s, 350); d) brak danych (źródło: Bielski 1991; Wyrzycki 1992);
[3] a) Błędnie: Błonie (źródło: KPŻP); b) brak danych (źródło: Głowacki 1985; Bielski 1991; Wyrzycki 1992);
[4] a) Błędnie: Błonie, ul. Towarowa, kwatera wojenna (źródło: KPŻP); b) brak danych (źródło: Głowacki 1985; Bielski 1991; Wyrzycki 1992);
Ostatnie zmiany: 2019-02-03 01:06:03 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze