Aktualności

Poszukujemy kontaktu do rodzin poległych

Data publikacji: 2011-04-01

PZL P.11 - polski samolot myśliwski (ze zbiorów rodziny Kuik).Dzięki portalowi i pracy wolontariuszy udało się zidentyfikować miejsca pochówku kolejnych bohaterów Września, które do dnia dzisiejszego nie były znane rodzinom i historykom zajmującym się tym trudnym tematem. Są to pochowani w Kiernozi:- strz. Teofil Prygan, leśnik z Lipnik pow. Świecie;
- kpr. Władysław Kuik pilot ze 132 eskadry myśliwców, odznaczony Krzyżem Walecznych, ur. 1915 w Konarzewie koło Poznania;
- kpt. Romuald Zdzisław Stelmach ze Sztabu Lotnictwa Armii 'Poznań', kawaler Virtuti Militari V kl., ur. 1902.

W pierwszym przypadku poinformowaliśmy wydawcę „Biuletynu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Toruniu”, w którym znaleźliśmy dane o żołnierzu, w nadziei i z prośbą o powiadomienie rodziny bohatera.

W drugim skontaktowaliśmy się z rodziną poległego – panem Bogusławem Kuikiem i otrzymaliśmy potwierdzenie przyjęcia tej informacji.

Szukamy jakiejkolwiek możliwości poinformowania rodziny kpt. Romualda Zdzisława Stelmacha. W związku z tym bardzo prosimy wszystkich, którzy mogą pomóc w przekazaniu rodzinie poległego tej informacji o kontakt z nami lub poinformowanie rodziny pilota o miejscu jego pochówku. Lotnik spoczywa na cmentarzu wojennym w Kiernozi.

Zbigniew Adamas i Redakcja


Komentarze