Karta weterana

Nazwisko: KWIATKOWSKI
Imię #1: Bronisław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Rozalia
Nazwisko rodowe matki: Drążkowska
Data urodzenia: 14 marzec 1913
Miejsce urodzenia: Raciniewo, pow. Chełmno
Rodzeństwo: Zygfryd (ur. 24 XII 1909), Marta (ur. 4 V 1917, zm. 19 X 1917), Bernard (22 XI 1914, zm. 28 XI 1914)
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Marianna Kwiatkowska z d. Budziak (ur. 29 X 1919, zm. 3 VI 2009)
Dzieci: Urszula (ur. 13 III 1940, zm. 29 VII 2023), Krystyna (ur. 28 II 1942), Teresa (ur. 12 VIII 1948), Zofia (ur. 26 IV 1952), Jan (ur. 22 IX 1953)
Ostatni adres: Raciniewo (1939) / 86-260 Unisław, ul. Sienkiewicza (2007)
Narodowość: polska
Wykształcenie: podstawowe
Zawód: robotnik rolny (1939) / strażnik ochrony kolei (po 1945)
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko: komendant zmiany SOK

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny: 57K/V
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

Przydział na 1 września 1939: Jednostki pozadywizyjne Armii Pomorze
Jednostka: 4 bateria pomiarowa artylerii
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939: 4 bateria pomiarowa artylerii
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # 1933-1935 - w Grudziądzu (zasadnicza służba wojskowa)
Odznaczenia: Medal "Za udział w wojnie obronnej 1939" (7 X 1987 r.), tytuł "Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny" (patent nr 26793 z 2001 r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 4 baterią pomiarową artylerii (m.in. na Pomorzu i w bitwa nad Bzurą); 18 IX - wzięty do niewoli niemieckiej pod Warszawą
Data śmierci: 4 czerwiec 2007
Miejsce śmierci: Unisław
Obecne miejsce spoczynku: Unisław, ul. Chełmińska, cmentarz parafialny, grób rodzinny
Lokalizacja grobu: 40 m na lewo od głównej bramy
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Bronisław Kwiatkowski urodził się 14 marca 1913 roku w Raciniewie w powiecie Chełmno z zaborze niemieckim w majątku ziemskim, w którym pracowała w kuchni i mieszkała jego matka, Rozalia z Drążkowskich Kwiatkowska. Ojciec, Antoni Kwiatkowski, podczas I wojny światowej został powołany do armii niemieckiej i służąc w artylerii konnej, poległ, raniony odłamkiem, w Lille we Francji. Wdowa i dzieci otrzymali niewielką rentę po zmarłym. Bronisław uczęszczał do niemieckiej szkoły podstawowej w Raciniewie. Po jej ukończeniu rozpoczął pracę fizyczną w majątku w Raciniewie. W latach 1933-1935 odbywał zasadniczą służbę wojskową w Grudziądzu (w radiolokacji). Zmobilizowany przez 1 Dywizjon Pomiarów Artylerii w Toruniu do 4 baterii pomiarowej artylerii w składzie armii "Pomorze", wziął udział w kampanii 1939 roku. Walczył m.in. na Pomorzu i w bitwie nad Bzurą. 18 września pod Warszawą został wzięty do niewoli niemieckiej, a następnie osadzony w obozie jenieckim. Zwolniony po miesiącu, dotarł pieszo spod Warszawy do Raciniewa. Wycieńczony, niedożywiony i chory na tyfus, był hospitalizowany w szpitalu w Chełmnie. 18 maja 1940 roku w Unisławiu zawarł związek małżeński z Marianną z Budziaków, z którą spotykał się od powrotu z wojska w 1935 roku. Jednak jeszcze przed ślubem, 13 marca 1940 roku, przyszło na świat ich pierworodna córka Urszula. 28 lutego 1942 roku urodziła się druga córka małżonków - Krystyna. Kolejnych dzieci - córek Teresy i Zofii oraz syna Jan - doczekali się 12 sierpnia 1948, 26 kwietnia 1952 i 22 września 1953 roku. W 1945 roku Bronisław podjął pracę w Służbie Ochrony Kolei w Toruniu, a następnie w Grudziądzu. W okresie stalinowskim był ofiara represji. Na emeryturę przeszedł w 1968 roku w stopniu starszego sierżanta SOK. W 1994 roku zaczął chorować na miażdżycę, zanik pamięci i niedowład kończyn dolnych. W związku z tym potrzebował stałej opieki, którą zapewniła mu córka Teresa. Zmarł 4 czerwca 2007 roku w swoim domu w Unisławiu. Doczekał się dziewięciorga wnucząt i dwadzieściorga prawnucząt.
Wspomnienia / relacje: # "Bronisław zawsze był postawnym mężczyzną o ogromnym poczuciu humoru. Miał niebieskie oczy i ciemne włosy (nie łysiał tylko siwiał)" (tradycja rodzinna, zebr. Maciej Kwiatkowski); # "Po miesiącu przetrzymywania w obozie jenieckim Bronisław dowiedział się, że będą zwalniać obrońców Warszawy. Podstępnie ustawił się w ich kolejce i udało mu się, jako jednemu z nich, wydostać z niewoli. Po Bronisławie w taki sam sposób udało się to jeszcze tylko paru żołnierzom, gdyż oficer niemiecki uświadomił im, że obrońcy Warszawy mają specjalne legitymacje" (tradycja rodzinna, zebr. Maciej Kwiatkowski)
Historia pochówku:
Źródła: Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (zebr. Maciej Kwiatkowski).
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2024-04-09 00:38:59 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Bronisław Kwiatkowski jako żołnierz Wojska Polskiego, 1936 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Bronisław Kwiatkowski wśród uczniów szkoły podstawowej w Raciniewie, 1921 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Bronisław Kwiatkowski jako funkcjonariusz Służby Ochrony Kolei, po 1945 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Bronisław Kwiatkowski jako młody chłopak, w wieku 12 lat zaczął palić papierosy (fot. ze zb. rodzinnych).Bronisław Kwiatkowski w latach okupacji niemieckiej (?) (fot. ze zb. rodzinnych).Patent nr 26793 potwierdzający przyznanie tytułu "Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny" Bronisławowi Kwiatkowskiemu, wystawiony w 2001 r. przez Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej i Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dok. ze zb. rodzinnych).Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 18 marca 2002 r. przekazujące Bronisławowi Kwiatkowskiemu patent "Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny" wystawiony w 2001 r. przez Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej i Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dok. ze zb. rodzinnych).Awers nieśmiertelnika Bronisława Kwiatkowskiego (pamiątka ze zbiorów rodzinnych).Rewers nieśmiertelnika Bronisława Kwiatkowskiego (pamiątka ze zbiorów rodzinnych).Legitymacja Medalu "Za Udział w Wojnie Obronnej 1939". nr 264-87-80 MW wydana Bronisławowi Kwiatkowskiemu dn. 7 października 1987 r. (dok. ze zb. rodzinnych).

Komentarze