Karta weterana

Nazwisko: KWIATKOWSKI
Imię #1: Bronisław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Rozalia
Nazwisko rodowe matki: Drążkowska
Data urodzenia: 14 marzec 1913
Miejsce urodzenia: Raciniewo, pow. Chełmno
Rodzeństwo: Zygfryd (ur. 24 XII 1909), Marta (zm. 1914/1915)
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Marianna Kwiatkowska (z d. Budziak)
Dzieci: Urszula (ur. 13 III 1940), Krystyna (ur. 28 II 1942), Teresa (ur. 12 VIII 1948), Zofia (ur. 26 IV 1952), Jan (ur. 22 IX 1953)
Ostatni adres: Raciniewo (1939) / 86-260 Unisław, ul. Sienkiewicza (2007)
Narodowość: polska
Wykształcenie: podstawowe
Zawód: robotnik rolny (1939) / strażnik ochrony kolei (po 1945)
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko: komendant zmiany SOK

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

Przydział na 1 września 1939: Jednostki pozadywizyjne Armii Pomorze
Jednostka: 4 bateria pomiarowa artylerii
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939: 4 bateria pomiarowa artylerii
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # 1933-1935 - w Grudziądzu (zasadnicza służba wojskowa)
Odznaczenia: Medal "Za udział w wojnie obronnej 1939" (7 X 1987 r.), tytuł "Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny" (patent nr 26793 z 2001 r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 4 baterią pomiarową artylerii (m.in. na Pomorzu i w bitwa nad Bzurą); 18 IX - wzięty do niewoli niemieckiej pod Warszawą
Data śmierci: 4 czerwiec 2007
Miejsce śmierci: Unisław
Obecne miejsce spoczynku: Unisław, ul. Chełmińska, cmentarz parafialny, grób rodzinny
Lokalizacja grobu: 40 m na lewo od głównej bramy
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Bronisław Kwiatkowski urodził się 14 marca 1913 roku w Raciniewie w powiecie Chełmno z zaborze niemieckim w majątku ziemskim, w którym pracowała w kuchni i mieszkała jego matka, Rozalia z Drążkowskich Kwiatkowska. Ojciec, Antoni Kwiatkowski, podczas I wojny światowej został powołany do armii niemieckiej i służąc w artylerii konnej, poległ, raniony odłamkiem, w Lille we Francji. Wdowa i dzieci otrzymali niewielką rentę po zmarłym. Bronisław uczęszczał do niemieckiej szkoły podstawowej w Raciniewie. Po jej ukończeniu rozpoczął pracę fizyczną w majątku w Raciniewie. W latach 1933-1935 odbywał zasadniczą służbę wojskową w Grudziądzu (w radiolokacji). Zmobilizowany przez 1 Dywizjon Pomiarów Artylerii w Toruniu do 4 baterii pomiarowej artylerii w składzie armii "Pomorze", wziął udział w kampanii 1939 roku. Walczył m.in. na Pomorzu i w bitwie nad Bzurą. 18 września pod Warszawą został wzięty do niewoli niemieckiej, a następnie osadzony w obozie jenieckim. Zwolniony po miesiącu, dotarł pieszo spod Warszawy do Raciniewa. Wycieńczony, niedożywiony i chory na tyfus, był hospitalizowany w szpitalu w Chełmnie. 18 maja 1940 roku w Unisławiu zawarł związek małżeński z Marianną z Budziaków, z którą spotykał się od powrotu z wojska w 1935 roku. Jednak jeszcze przed ślubem, 13 marca 1940 roku, przyszło na świat ich pierworodna córka Urszula. 28 lutego 1942 roku urodziła się druga córka małżonków - Krystyna. Kolejnych dzieci - córek Teresy i Zofii oraz syna Jan - doczekali się 12 sierpnia 1948, 26 kwietnia 1952 i 22 września 1953 roku. W 1945 roku Bronisław podjął pracę w Służbie Ochrony Kolei w Toruniu, a następnie w Grudziądzu. W okresie stalinowskim był ofiara represji. Na emeryturę przeszedł w 1968 roku w stopniu starszego sierżanta SOK. W 1994 roku zaczął chorować na miażdżycę, zanik pamięci i niedowład kończyn dolnych. W związku z tym potrzebował stałej opieki, którą zapewniła mu córka Teresa. Zmarł w 4 czerwca 2007 roku w swoim domu w Unisławiu. Doczekał się dziewięciorga wnucząt i dwadzieściorga prawnucząt.
Wspomnienia / relacje: "Bronisław zawsze był postawnym mężczyzną o ogromnym poczuciu humoru. Miał niebieskie oczy i ciemne włosy (nie łysiał tylko siwiał)" (tradycja rodzinna, zebr. Maciej Kwiatkowski).
Historia pochówku:
Źródła: Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (zebr. Maciej Kwiatkowski).
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2023-08-15 23:15:54 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Bronisław Kwiatkowski jako żołnierz Wojska Polskiego, 1936 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Bronisław Kwiatkowski wśród uczniów szkoły podstawowej w Raciniewie, 1921 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Bronisław Kwiatkowski jako funkcjonariusz Służby Ochrony Kolei, po 1945 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Bronisław Kwiatkowski jako młody chłopak, w wieku 12 lat zaczął palić papierosy (fot. ze zb. rodzinnych).Bronisław Kwiatkowski w latach okupacji niemieckiej (?) (fot. ze zb. rodzinnych).Patent nr 26793 potwierdzający przyznanie tytułu "Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny" Bronisławowi Kwiatkowskiemu, wystawiony w 2001 r. przez Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej i Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dok. ze zb. rodzinnych).Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 18 marca 2002 r. przekazujące Bronisławowi Kwiatkowskiemu patent "Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny" wystawiony w 2001 r. przez Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej i Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dok. ze zb. rodzinnych).

Komentarze