4 Bateria Pomiarowa ArtyleriiPododdział artylerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r. (nie występował w pokojowej organizacji WP).

Jednostka mobilizująca: 1 Dywizjon Pomiarów Artylerii (Toruń).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: armia "Pomorze".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: mjr Franciszek Pacek.

Polegli

Weterani