Karta poległego

Nazwisko: TOMASZEWSKI
Imię #1: Stanisław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Kazimiera
Nazwisko rodowe matki: Rakowska
Data urodzenia: 1915 [1]
Miejsce urodzenia: Górce, par. Stare Babice
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby: Wojska saperskie
Stopień:

kpr.
Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: pluton eksploatacyjny silnikowy 60 cm nr 18 [2]
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 21 wrzesień 1939 [3]
Miejsce śmierci: Warszawa
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ o godzinie 5:00 na Pl. Trzech Krzyży w Warszawie (ASC par. Stare Babice).
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Warszawa, Pl. Trzech Krzyży, skwerek, mogiła polowa
Data ekshumacji: 27 październik 1939
Pierwotne miejsce spoczynku #2: Stare Babice, cmentarz parafialny
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Stare Babice, ul. Wł. Sikorskiego, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu: mogiła nr 155
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku: Zwłoki poległego złożono pierwotnie w prowizorycznej mogile na skwerku przy Pl. Trzech Krzyży w Warszawie. 27 października 1939 r. członkowie rodziny (brat i szwagier) ekshumowali je na cmentarz parafialny w Starych Babicach. Po założeniu cmentarza wojennego w Starych Babicach znalazły one ostateczne miejsce spoczynku na tejże nekropolii.
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Listy strat PCK, sygn. 6745, Cm. wojenny w Babicach, oprac. Zarząd Zieleni Miejskiej w m.st. Warszawie Przedsiębiorstwo Państwowe, Obwód W-wa Wola-Ochota, Park Sowińskiego, ul. Wolska Nr. 132 (maszynopis), poz. 8 (dalej: B.Inf., sygn. 15832).

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Starych Babicach, akt zgonu nr 131/1939 (dalej: ASC par. Stare Babice).

Tradycja rodzinna (Nemezjusz M. Pazio).

Prowizoryczne mogiły. Druga lista zabitych na ulicach Warszawy, "Nowy Kurier Warszawski", 1939, nr 27, s. 3, poz. 17 (dalej: "NKW").

Rybka R., Stepan K., Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny "W" i jego ewolucja, Warszawa 2010, s. 445, 1147 (dalej: Rybka, Stepan 2010).

Uwagi: Zachodzi prawdopodobieństwo tożsamości pochowanego ze Stanisławem Tomaszewskim, strz. batalionu stołecznego, poległym 24 września 1939 r. w Jelonkach (Grotach?), odnotowanym wśród spoczywających na tej samej nekropolii: http://www.bohaterowie1939.pl/polegly,tomaszewski,
stanislaw,7558.html.
Przypisy: [1] a) 1915 (źródło: ASC par. Stare Babice; "NKW"); b) brak danych (źródło: B.Inf., sygn. 15832);
[2] a) pluton eksploatacyjny silnikowy 60 cm nr 18 (mobilizowany przez batalion silnikowy w Modlinie) (źródło: Rybka, Stepan 2010); b) dosłownie: "b. siln. plutonu 18" (źródło: "NKW"); c) c) brak danych (źródło: B.Inf., sygn. 15832; ASC par. Stare Babice);
[3] a) 21 września 1939 (źródło: ASC par. Stare Babice; tradycja rodzinna "NKW"); b) 1939 (źródło: B.Inf., sygn. 15832);
Ostatnie zmiany: 2024-04-13 23:10:40 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze