Karta weterana

Nazwisko: JABŁOŃSKI
Imię #1: Tomasz
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Tomasz
Imię matki: Aniela
Nazwisko rodowe matki: Samogalska
Data urodzenia: 10 listopad 1914
Miejsce urodzenia: Witki, pow. Lubaczów
Rodzeństwo: Maria, Rozalia, Szczepan, Józef, Władysław
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Lucyna Jabłońska (z d. Fiszer)
Dzieci: Henryk, Ryszard, Aniela, Barbara, Lech, Genowefa, Zbigniew, Bożena, Henryka
Ostatni adres: Golub-Dobrzyń, ul. Brodnicka 18
Narodowość: polska
Wykształcenie: podstawowe
Zawód: listonosz
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zasadnicza służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 14 pp
Funkcja na 1 września 1939: strzelec
Przydział po 1 września 1939: 14 pp
Funkcja po 1 września 1939: obsługa ckm
Przebieg służby wojskowej: # 24 III 1937 - IX 1939 - w 14 pułku piechoty (zasadnicza służba wojskowa)
Odznaczenia: Państwowa Odznaka Sportowa, odznaka pamiątkowa 14 pułku piechoty, Medal Zwycięstwa i Wolności
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 14 pp, m.in. w rej. Brodnicy, Jabłonowa, Mełna i Torunia, a następnie Kutna i Łowicza (w ramach bitwy nad Bzurą); 18 IX - wzięty do niewoli niemieckiej w Puszczy Kampinoskiej
Data śmierci: 13 marzec 1982
Miejsce śmierci: Golub-Dobrzyń
Obecne miejsce spoczynku: Golub-Dobrzyń, cmentarz parafialny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Tomasz Jabłoński urodził się 10 listopada 1914 roku w Witkach, pow. Lubaczów w chłopskiej rodzinie Tomasza i Anieli z Samogalskich. Po ukończeniu szkoły podstawowej zatrudniał się u bogatych rolników. W 1936 roku wraz z rodzicami przeprowadził się z do Golubia-Dobrzynia. Pracował jako listonosz w Lipnicy, pow. Wąbrzeźno. Od 24 marca 1937 roku odbywał zasadniczą służbę wojskową w 14 pułku piechoty we Włocławku, w szeregach którego wziął również udział w kampanii 1939 roku. Walczył w okolicach Brodnicy, Jabłonowa, Mełna i Torunia w "korytarzu pomorskim", a następnie w rejonie Kutna i Łowicza w ramach bitwy nad Bzurą. 18 września, podczas przedzierania się przez Puszczę Kampinoską do Warszawy, dostał się do niewoli niemieckiej. Przebywał w obozie przejściowym w Żyrardowie, po czym został wywieziony do III Rzeszy i osadzony w Stalagu V A w Kilonii. Pracował jako robotnik przymusowy w kilku miejscowościach (m.in. Bonn, Bocholt). Gdy w sierpniu 1944 roku pracował przy umocnieniach Wału Atlantyckiego w Normandii, został oswobodzony przez aliantów. Wstąpiwszy ochotniczo do amerykańskiej I Armii, walczył w jej szeregach na terenie Francji, Belgii, Holandii i Niemiec aż do chwili ogłoszenia kapitulacji III Rzeszy. Rezygnując z wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, w grudniu 1945 roku powrócił do Golubia-Dobrzynia. Trudy wojny nadszarpnęły jego zdrowie, w związku z czym w 1973 roku został uznany za inwalidę wojennego, otrzymując rentę. Wstąpił do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD). Pełnił również społecznie funkcję ławnika sądowego. Zmarł 13 marca 1982 roku w Golubiu-Dobrzyniu.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (zebr. Lech Jabłoński).

Archiwum Państwowe w Toruniu, Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. Zarząd Wojewódzki w Toruniu z lat 1945-2003.

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2024-04-29 00:01:46 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Tomasz Jabłoński (stoi pierwszy z lewej) wraz z kolegami w obozie jenieckim (fot. ze zb. rodzinnych). "Może ktoś rozpozna innych żołnierzy" (Lech Jabłoński).Tomasz Jabłoński (siedzi pierwszy z prawej) wraz z kolegami w koszarach 14 pułku piechoty we Włocławku lub w obozie jenieckim (fot. ze zb. rodzinnych). "Może ktoś rozpozna innych żołnierzy" (Lech Jabłoński).Tomasz Jabłoński w gronie znajomych (fot. ze zb. rodzinnych).Tomasz Jabłoński w gronie znajomych (fot. ze zb. rodzinnych).Zaświadczenie o udziale Tomasza Jabłońskiego w walkach z Niemcami w latach 1944-1945 w szeregach armii amerykańskiej (dok. ze zb. rodzinnych).Szlak bojowy Tomasza Jabłońskiego jako żołnierza armii amerykańskiej na terenie Niemiec w okresie II wojny światowej (dok. zb. rodzinnych).Tomasz Jabłoński (fot. ze zb. rodzinnych).Tomasz Jabłoński jako żołnierz 14 pułku piechoty we Włocławku, 1937-1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze

Dodałem archiwalną fotografię ojca w mundurze 14pp niestety pomimo że wszystko przebiegło pomyślnie to fotografia nie pojawiła się w miejscu pamiątek.

dodany przez: lech, 2024-03-31