Karta poległego

Nazwisko: FALEŃSKI
Imię #1: Zygmunt
Imię #2: Jan [1]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: 7 psk
Funkcja na 1 września 1939: dowódca plutonu w szwadronie ckm
Przydział po 1 września 1939: 7 psk
Funkcja po 1 września 1939: dowódca plutonu w szwadronie ckm
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Krzyż Srebrny)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 7 psk, m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 12 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Bełchów
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ, trafiony serią z karabinu maszynowego, gdy dowodząc podjazdem, wykonywał zadanie rozpoznania kierunku na Skierniewice:
"Około godziny 12.00 podjazdy i straż przednia zostały ostrzelane ogniem rkm i ckm oraz napotkały patrole konne nieprzyjaciela, lecz odrzuciły je w kierunku na Skierniewice. Wówczas Niemcy otworzyli silny ogień artyleryjski na naszych kolarzy, a pod Bełchowem, zajętym już przez podjazd ppor. Faleńskiego, pokazały się czołgi. Dowódca rozpoznania, rtm. Chrzanowski, dał rozkaz wycofania się na Łowicz. Tymczasem jednak na Bełchów wyszło natarcie piechoty niemieckiej wsparte czołgami. Oddział ppor. Faleńskiego złożony częściowo z kolarzy, częściowo z konnych, związany walką ogniową w nieprzyjacielem, znalazł się w trudnym położeniu w palącej się wsi pod morderczym ostrzałem artylerii. W czasie walki poległ ppor. Zygmunt Faleński oraz kpr. Jan Matelski i st. strz. Antoni Rożak" (Szacherski 1966, s. 116-117).

"Ostrzał wojsk niemieckich zmusił do wycofania się [...] polskie jednostki [...] Pozostali wojskowi spotkali się nad rzeką Łupią, której korytem wycofywali się wspólnie w kierunku Nieborowa. W trakcie tego manewru został zabity dowódca ppor. Z. Faleński. Chciał sprawdzić kierunek, z którego przeciwnik ostrzeliwał wycofujących się żołnierzy. Kiedy jednak wysunął się na brzeg rzeki, został trafiony serią z karabinu maszynowego" (Czubatka 2009).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Bełchów, mogiła zbiorowa [2]
Lokalizacja grobu: po prawej stronie alei głównej cmentarza
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: # imienna tablica epitafijna mogiły zbiorowej na na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. św. Macieja Apostoła w Bełchowie (nazwisko w formie: FALIŃSKI; stopień: por.);
# tablica pamiątkowa ku czci poległych żołnierzy 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich i cywilnych ofiar walk o Bełchów we wrześniu 1939 r. wmurowana w ścianę frontową gmachu Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bełchowie;
# Tablica pamiątkowa ku czci żołnierzy 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich poległych we wrześniu 1939 r. pod Wolą Zbrożkową i Bełchowem wmurowana w ścianę kościoła parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Apostoła w Głownie;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 190 (dalej: KPŻP).

Szacherski Z., Wierni przysiędze, Warszawa 1966, s. 116-117, 272/273 (wkładka), 328 (dalej: Szacherski 1966).

Czubatka J., Wrzesień 1939 r. w Bełchowie, "Łowiczanin: Kwartalnik Historyczny", R. VII, 2009, Nr 2 (25) (dalej: Czubatka 2009).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Jan (źródło: KPŻP); b) brak danych (źródło: Szacherski 1966; Czubatka 2009);
[2] a) Bełchów, mogiła zbiorowa (źródło: Szacherski 1966, s. 272/273 (wkładka); Czubatka 2009); b) błędnie: Bełchów, mogiła indywidualna (źródło: KPŻP);
Ostatnie zmiany: 2024-04-06 01:19:05 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppor. Zygmunt Faleński upamiętniony na tablicy pamiątkowej ku czci żołnierzy 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich poległych we wrześniu 1939 r. pod Wolą Zbrożkową i Bełchowem wmurowanej w ścianę kościoła parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Apostoła w Głownie. Stan z dn. 12 września 2012 r. (fot. Błażej Kucharski).
Ppor. Zygmunt Faleński, oficer 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich (fot. udostępnił: Przemysław Pokora).

Komentarze