Karta poległego

Nazwisko: TOMASZEWSKI
Imię #1: Stanisław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Dowództwo Obrony Warszawy
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: Jednostki pozadywizyjne DOW
Jednostka: baon stoł.
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 24 wrzesień 1939 [1]
Miejsce śmierci: Jelonki, gm. Blizne, pow. warszawski [2]
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Jelonki, gm. Blizne, pow. warszawski
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Stare Babice, ul. Wł. Sikorskiego, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu: mogiła nr 184
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym: nieśmiertelnik
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 244 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Listy strat PCK, sygn. 15832, Wykaz poległych na terenie gm. Blizne, pow. warszawskiego w czasie działań wojennych w 1939 r. a pochowanych na cmentarzu wojskowym w Babicach Starych, gm. Blizne, pow. warszawskiego, oprac. Zarząd Gminny w Jelonkach, Gmina Blizne, pow. warszawski, 11 XII 1947 r. (odpis, maszynopis), poz. 184 (dalej: B.Inf., sygn. 15832).

Uwagi: Zachodzi prawdopodobieństwo tożsamości pochowanego ze Stanisławem Tomaszewskim, ur. w 1915 r. w Górcach, par. Stare Babice, synem Stanisława i Kazimiery z Rakowskich, kpr. plutonu eksploatacyjnego silnikowego 60 cm nr 18, poległym 21 września 1939 r. na Pl. Trzech Krzyży, odnotowanym wśród spoczywających na tej samej nekropolii: http://www.bohaterowie1939.pl/polegly,tomaszewski,
stanislaw,16104.html.
Przypisy: [1] a) 24 września 1939 (źródło: KPŻP); b) 1939 (źródło: B.Inf., sygn. 15832);
[2] a) Jelonki, gm. Blizne, pow. warszawski (źródło: B.Inf., sygn. 15832); b) Warszawa, na Grotach (źródło: KPŻP);
Ostatnie zmiany: 2024-04-13 23:21:11 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze