Batalion StołecznySamodzielny pododdział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Warszawa.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: Dowództwo Obrony Warszawy.

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: mjr Józef Spychalski.

Polegli

Weterani