58 Pułk Piechoty WielkopolskiejOddział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Poznań.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 14 Dywizja Piechoty / armia "Poznań".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppłk Stanisław Tomiak.

Polegli

Weterani