Karta poległego

Nazwisko: BAUMGART
Imię #1: Otto
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Otto
Imię matki: Wanda
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 4 maj 1917
Miejsce urodzenia: Głuchowo
Rodzeństwo:
Stan cywilny: kawaler
Małżonek: -
Dzieci:
Ostatni adres: Głuchowo
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: leśnik
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 14 DP
Jednostka: 58 pp [1]
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 16 wrzesień 1939 [2]
Miejsce śmierci: Złota [3]
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Rybno, kwatera wojenna [4]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 73 (dalej: KPŻP).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Monika Schmidt-Hellerau, krewna poległego).

Henzell W., Lista poległych żołnierzy 163 pp z 36 DP we wrześniu 1939 roku spoczywających Snem Wiecznym na cmentarzu parafialnym w m. Kazanów pow. Końskie, oprac. K. Woźniak, www.konskie.org.pl/2015/08/lista-polegych-zonierzy-163-pp-z-36-dp.html [dostęp: 1 maja 2016] (dalej: Końskie.org.pl).

Uwagi: Z uwagi na figurujące w źródłach odmienne zapisy dot. przydziału wojskowego, daty i miejsca śmierci oraz miejsca spoczynku poległego kwestia jego wojennych losów wymaga dalszej weryfikacji.
Przypisy: [1] a) 58 pp (źródło: KPŻP); b) 163 pp rez. 36 DP rez. / baon KOP "Borszczów" (źródło: Końskie.org.pl);
[2] a) 16 września 1939 (źródło: KPŻP); b) 7-8 września 1939 (źródło: Końskie.org.pl);
[3] a) Złota (źródło: KPŻP); b) rej. m. Nowy Kazanów (źródło: Końskie.org.pl);
[4] a) 38-KW Rybno (źródło: KPŻP); b) Nowy Kazanów (grunty m. Sierosławice), cmentarz parafialny, grób wspólny (źródło: Końskie.org.pl);
Ostatnie zmiany: 2016-05-05 21:10:12 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Otto Baumgart (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze