Karta poległego

Nazwisko: MICHALEWSKI
Imię #1: Albin
Imię #2: Marian [1]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 26 grudzień 1896
Miejsce urodzenia: Husiatyn (Podole)
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

mjr
Przydział na 1 września 1939: 14 DP
Jednostka: 58 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca I batalionu
Przydział po 1 września 1939: 58 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca I batalionu
Przebieg służby wojskowej: # od 1913 - w Polskich Drużynach Strzeleckich;
# VIII 1914 - VII 1917 -Po wybuchu od służy w Legionach Polskich, następnie w Polskim Korpusie Posiłkowym na frontach I wojny światowej;
# od XI 1918 - w Wojsku Polskim;
# 1919-1920 - w stopniu ppor. na wojnie polsko-bolszewickiej;
# 3 V 1922 - zweryfikowany w stopniu ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 262.) i przydziałem do 37 pułku piechoty;
# 1923 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 X 1920 r. (lokata 35.) i przydziałem do 37 pp;
# 1924 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 X 1920 r. (lokata 33.) i przydziałem do 37 pp;
# 1928 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 X 1920 r. (lokata 30.) i przydziałem do 45 pułku piechoty w Równem;
# 1930 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 X 1920 r. (lokata 26./627.) i przydziałem do Szkoły Podoficerów Piechoty dla Małoletnich nr 1 w Koninie;
# z dniem 1 I 1931 - awansowany na stopień kpt. sł. st. piech.;
# 1932 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1931 r. (lokata 190.) i przydziałem do Szk. Podof. Piech. dla Małolet. nr 1;
# 1 VII 1933 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1931 r. (lokata 187./1897.) i przydziałem do 58 pułku piechoty w Poznaniu;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1931 r. (lokata 177./1706.) i przydziałem do 58 pułku piechoty w Poznaniu; po ukończeniu kursu dla dowódców batalionu w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie mianowany dowódcą baonu 58 pp;
# z dniem 19 III 1939 - awansowany na stopień mjr sł. st. piech.;
Odznaczenia: Krzyż Niepodległości, Srebrny Krzyż Zasługi
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z I baonem 58 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą, następnie w bojach odwrotowych w Puszczy Kampinoskiej
Data śmierci: 19 wrzesień 1939 [2]
Miejsce śmierci: rej. m. Warszawa [3]
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2: nad dolną Bzurą po stronie wschodniej, między Brochowem a Śladowem (Głowacki 1969, s. 117)
Data ekshumacji: luty 1951
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy
Lokalizacja grobu: kwatera wojenna
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 471 (dalej: KPŻP).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych. Załącznik do Dz. Pers. 13/22, Warszawa 1922, s. 126 (dalej: Lista starszeństwa 1922).

"Rocznik Oficerski", 1923, s. 233, 449 (dalej: RO 1923).

"Rocznik Oficerski", 1924, s. 217, 391 (dalej: RO 1924).

"Rocznik Oficerski", 1928, s. 61, 247 (dalej: RO 1928).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty (c.d.), "Przegląd Piechoty", R. III, 1930, z. 10, s. 106 (dalej: Lista starszeństwa 1930).

"Rocznik Oficerski", 1932, s. 77, 811 (dalej: RO 1932).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 1 lipiec 1933 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1933, s. 80 (dalej: Lista starszeństwa 1933).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 77 (dalej: Lista starszeństwa 1935).

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. s. 99, 117, indeks nazwisk - s. 202 (dalej: Głowacki 1969).

Bauer, Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 469 (dalej: Bauer, Polak 1982).

Michalewski Albin - piech., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=567 [dostęp: 7 IV 2018] (dalej: Stankiewicze.com).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Marjan (źródło: Lista starszeństwa 1935); b) brak danych (źródło: Lista starszeństwa 1922; RO 1923; RO 1924; RO 1928; Lista starszeństwa 1930; RO 1932; Lista starszeństwa 1933; Głowacki 1969; Bauer, Polak 1982; Stankiewicze.com);
[2] a) 19 września 1939 (źródło: KPŻP; Głowacki 1969, s. 117; Stankiewicze.com); b) 20 września 1939 (źródło: Głowacki 1969, s. 99); c) brak danych (źródło: Lista starszeństwa 1922; RO 1923; RO 1924; RO 1928; Lista starszeństwa 1930; RO 1932; Lista starszeństwa 1933; Lista starszeństwa 1935; Bauer, Polak 1982);
[3] a) w rej. Warszawy (źródło: KPŻP); b) w rej. m. Polesie (źródło: Głowacki 1969, s. 99); c) w rej. leśniczówki Wilków (Stankiewicze.com) (źródło: ); d) brak danych (źródło: Lista starszeństwa 1922; RO 1923; RO 1924; RO 1928; Lista starszeństwa 1930; RO 1932; Lista starszeństwa 1933; Lista starszeństwa 1935; Bauer, Polak 1982);
Ostatnie zmiany: 2018-04-07 19:09:53 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze