Karta poległego

Nazwisko: ABRAMOWICZ [1]
Imię #1: [2]
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1907 [3]
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: mojżeszowe
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU): Poznań
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 14 DP
Jednostka: 58 pp [4]
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 26 wrzesień 1939 [5]
Miejsce śmierci: Złota, gm. Rybno, pow. Sochaczew [6]
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Złota, pole Jana Golisa
Data ekshumacji: 4 czerwiec 1941
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Rybno, kwatera wojenna [7]
Lokalizacja grobu: grób nr 339
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: Krzyż z imienną tablicą epitafijną na grobie w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Rybnie.
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 47 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Kartoteka strat, sygn. 7070, Wykaz poległych w czasie działań wojennych w roku 1939 na terenie gminy Rybno, 1946 (rękopis), poz. 339 (dalej: B.Inf., sygn. 7070).

Urząd Gminy Rybno, Wykaz poległych w czasie działań wojennych w roku 1939 na terenie Gminy Rybno, b.r.w. (maszynopis), poz. 339 (dalej: UG Rybno).

Meirtchak B., Żydzi - żołnierze wojsk polskich polegli na frontach II wojny światowej, Warszawa 2001, s. 13 - poz. 3 (dalej: Meirtchak 2001).

Uwagi:
Przypisy: [1] ABRAMOWICZ (źródło: KPŻP; B.Inf., sygn. 7070; UG Rybno; Meirtchak 2001)
[2] Brak danych (źródło: KPŻP; B.Inf., sygn. 7070; UG Rybno; Meirtchak 2001)
[3] 1907 (źródło: KPŻP; B.Inf., sygn. 7070; UG Rybno; Meirtchak 2001)
[4] a) 58 pp (źródło: KPŻP; Meirtchak 2001); b) brak danych (źródło: B.Inf., sygn. 7070; UG Rybno);
[5] a) 26 września 1939 (źródło: KPŻP; Meirtchak 2001); b) brak danych (źródło: B.Inf., sygn. 7070; UG Rybno);
[6] a) Złota (źródło: B.Inf., sygn. 7070; UG Rybno); b) Rybno (źródło: KPŻP); c) brak danych (źródło: Meirtchak 2001);
[7] Rybno, kwatera wojenna (źródło: KPŻP; B.Inf., sygn. 7070; UG Rybno; Meirtchak 2001)
Ostatnie zmiany: 2011-12-14 11:36:09 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Strz. ABRAMOWICZ upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na jednym z grobów w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Rybnie. Stan z dn. 02. 06. 2005 r. (fot. Marcin Prengowski).

Komentarze