10 Dywizja PiechotyWielka jednostka piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Łódź.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: armia "Łódź".

Dowództwo we wrześniu 1939: gen. bryg. Franciszek Józef Dindorf-Ankowicz.

Polegli

Weterani