Karta weterana

Nazwisko: BARTOSIŃSKI
Imię #1: Marian
Imię #2: Leopold
Imię #3: Marcin
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 13 maj 1908
Miejsce urodzenia: Wodzisław, pow. Jędrzejów
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Danuta Bartosińska (6 III 1915 - 5 X 2004)
Dzieci: Andrzej
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca samodz. komp. czołgów rozp.

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Bronie pancerne
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 10 DP
Jednostka: 92 samodz. komp. czołgów rozp.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca I plutonu
Przydział po 1 września 1939: 92 samodz. komp. czołgów rozp.
Funkcja po 1 września 1939: dowódca I plutonu
Przebieg służby wojskowej: # 5 VIII 1933 - promowany na stopień ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1933 r. (lokata 13.) i przydziałem do 14 pułku piechoty we Włocławku;
# 4 IX 1934 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. z przydziałem na stanowisko młodszego oficera 7 kompanii w III batalionie 14 pp;
# 17 IX 1934 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. z przydziałem na stanowisko młodszego oficera 5 kompanii w II batalionie 14 pp;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1933 r. (lokata 11./130.) i przydziałem do 14 pp;
# z dniem 1 I 1936 - awansowany na stopień por. sł. st. piech. (lokata 107.);
# 21 IX 1936 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. z przydziałem na okres zimowy 1936/1937 r. na stanowisko dowódcy 4 kompanii w II batalionie 14 pp;
# 3 XI 1937 - 12 VIII 1938 - na kursie w Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych w Modlinie;
# 16 III 1938 - przebywając na kursie, odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. z przydziałem na okres wiosenny 1938 r. na stanowisko dowódcy plutonu 3 kompanii w I batalionie 14 pp;
# VIII 1938 - w 4 batalionie pancernym w Brześciu nad Bugiem (jako etatowy oficer 14 pp);
# 23 III 1939 - odnotowany w stopniu por. sł. st. br. panc. z przydziałem na stanowisko instruktora kompanii szkolnej w 4 baonie panc.;
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (27 VIII 1944, "za czyny wybitnego męstwa, przekraczające granicę obowiązku żołnierskiego”), Krzyż Walecznych (dwukrotnie: 10 IX 1944, "za czyny wybitnego męstwa”; 18 XII 1944, "za czyny wybitnego męstwa", nadany pośmiertnie przez dowódcę 1 Dywizji na podstawie pełnomocnictwa Naczelnego Wodza), Military Cross (Krzyż Wojskowy, odznaczenie brytyjskie, 25 XI 1944, pośmiertnie), Medal Wojska (pośmiertnie)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 92 samodz. komp. czołgów rozp.
Data śmierci: 29 październik 1944
Miejsce śmierci: Ijpelaar
Obecne miejsce spoczynku: Lomel (Belgia), Polski Cmentarz Wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: "Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych", R. XIV, 1933, nr 9, s. 155, 163.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 157.

Kryska-Karski T., Straty korpusu oficerskiego 1939-1945, Londyn 1996, s. 21.

Szubański R., 4 batalion pancerny, Pruszków 1996 [Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej, z. 73], s. 34, 38.

Ciesielski Z., Dzieje 14 Pułku Piechoty w latach 1918-1939, Toruń 2008, Zał. 9 - s. 289, Zał. 10 - s. 292, Zał. 11 - s. 295, Zał. nr 12 - s. 297.

Badania własne (Rafał Michalak).

Uwagi: Po wydostaniu się z terenu okupowanej Polski służył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Na dzień 7 kwietnia 1944 r. był w stopniu kapitana dowódcą 2 szwadronu 1 pułku pancernego ze składu 10 Brygady Kawalerii Pancernej 1 Dywizji Pancernej i dowódcą czołgu. 12 sierpnia 1944 r. został mianowany na stanowisko I zastępcy dowódcy tegoż pułku. Z dniem 7 września 1944 r. otrzymał awans na stopień majora. Poległ 29 października 1944 r. w Ijpelaar (Holandia). Pochowany pierwotnie na cmentarzu w Merksplas (Belgia), obecnie spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Lommel (Belgia).
Ostatnie zmiany: 2019-08-15 20:11:13 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Marian Bartosiński jako podporucznik 14 pułku piechoty we Włocławku (fot. ze zb. Mariana Ropejki).Ppor. Marian Bartosiński (w pierwszym rzędzie, pierwszy z prawej) jako dowódca pocztu sztandarowego 14 pułku piechoty w towarzystwie m.in. chor. Stanisława Kopfa (w pierwszym rzędzie, drugi z prawej) podczas defilady z okazji święta 3 Maja we Włocławku, 1935 r. (fot. ze zb. Mariana Ropejki).Ppor. Marian Bartosiński (pierwszy z prawej) jako dowódca pocztu sztandarowego 14 pułku piechoty podczas defilady z okazji święta 3 Maja we Włocławku, 1934 r. (fot. ze zb. Mariana Ropejki).

Komentarze