Karta poległego

Nazwisko: ŻABICKI
Imię #1: Roch
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Elżbieta
Nazwisko rodowe matki: Margiela
Data urodzenia: 31 lipiec 1906 [1]
Miejsce urodzenia: Proboszczowice
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Marianna (z d. Sitarek) (1905-1969)
Dzieci: Helena i Jan
Ostatni adres: Proboszczowice
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

st. strz.
Przydział na 1 września 1939: 10 DP
Jednostka: 30 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 21 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Warszawa, na Placówce
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Wólczyńska, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: mogiła 40
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: # imienna płyta epitafijna na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na Cmentarzu Wawrzyszewskim w Warszawie, ul. Wólczyńska;
# imienna tablica epitafijna grobu rodzinnego na cmentarzu parafialnym w Warcie;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 337 (dalej: KPŹP).

Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Warcie, 1906, akt urodzenia nr 134 (dalej: AP Łódź).

Archiwum rodzinne / badania własne (Dariusz Kaźmierczak).

Uwagi: W związku z brakiem w dostępnych wykazach poległych bliższych danych dot. żołnierza odnotowanego wśród pochowanych w mogile zbiorowej na Cmentarzu Wawrzyszewskim w Warszawie (przede wszystkim miejsca urodzenia, ostatniego miejsca zamieszkania i imion rodziców) jego identyfikacja w oparciu o informacje z tradycji rodzinnej wymaga dalszej weryfikacji.
Przypisy: [1] a) 31 lipca 1906 (źródło: AP Łódź); b) 1905 (źródło: KPŻP);
Ostatnie zmiany: 2019-09-08 00:37:08 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Roch Żabicki upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej grobu rodzinnego na cmentarzu parafialnym w Warcie. Stan z dn. 27 sierpnia 2012 r. (fot. Dariusz Kaźmierczak).Roch Żabicki upamiętniony na imiennej steli epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na Cmentarzu Wawrzyszewskim w Warszawie, ul. Wólczyńska. Stan z dn. 9 maja 2011 r. (fot. Leszek Gach).Roch Żabicki upamiętniony na imiennej płycie epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na Cmentarzu Wawrzyszewskim w Warszawie, ul. Wólczyńska. Stan z dn. 26 listopada 2016 r. (fot. Tomasz Karolak).Roch Żabicki jako żołnierz Wojska Polskiego (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze