30 Pułk Strzelców KaniowskichOddział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Warszawa.

Jednostka macierzysta: 10 Dywizja Piechoty.

Podporz±dkowanie w dniu 1 wrze¶nia 1939 r.: 10 Dywizja Piechoty / armia "ŁódĽ".

Dowództwo we Wrze¶niu 1939 r.: ppłk Włodzimierz Szmyd.

Polegli

Weterani