Aktualności

Święto Wojska Polskiego 2022

Data publikacji: 2022-08-15

Godło Polski z lat 1919-27 (fragment)

15 sierpnia 2022 r. przypada kolejna rocznica Bitwy Warszawskiej stoczonej latem 1920 r. w trakcie wojny polsko-radzieckiej. Na pamiątkę tej jednej z największych wiktorii oręża polskiego, która zadecydowała o zachowaniu przez odrodzoną Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem, obchodzimy Święto Wojska Polskiego, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu z 30 lipca 1992 r. w nawiązaniu do tradycji Święta Żołnierza wprowadzonego na mocy rozkazu Ministra Spraw Wojskowych z 4 sierpnia 1923 r.

Dzisiejsze uroczystości są również okazją, by pochylając się nad trudną historią naszej Ojczyzny, uczcić wszystkich żołnierzy polskich, którzy przelali krew w licznych konfliktach zbrojnych na przestrzeni dziejów, w tym także w bitwie nad Bzurą we wrześniu 1939 r.

Cześć ich pamięci!

Redakcja


Komentarze