Karta weterana

Nazwisko: SYSKI
Imię #1: Leon
Imię #2: Stefan
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 03 listopad 1902
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby:
Stopień:

Przydział na 1 września 1939: 2 DP Leg.
Jednostka: 2 pal Leg.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca II dywizjonu
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari kl.V (nr 14229)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: marzec 1991
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku: Cmentarzu w Nożynie /woj. pomorskie/
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 08 XI 1902. Absolwent Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu. Promowany na stopień ppor. sł. st. art. 1 X 1924 z starszeństwem od 1 VII 1923 z przydziałem do 13 pap. Do stopnia por. awansowany 1 VII 1925. W latach 1926-33 w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, gdzie pełnił m. in. funkcję instruktora i oficera baterii szkolnej. Przeniesiony do 2 pal w Kielcach na stanowisko d-cy baterii. Awansowany do stopnia kpt. 1 I1934. W latach 1937-1939 d-ca pułkowej szkoły podoficerskiej 2 pal. W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku d-cy 2 dywizjonu 2 pal w składzie 2 DP Leg. Walczył z Niemcami na szlaku bojowym 2 DP Leg. Przez Kampinos przebił się 14 IX 1939 z resztą II dywizjonu do Modlina i brał udział w jego obronie. Za męstwo okazane na polu walki odznaczono go VM kl. 5. Po kapitulacji Modlina w niewoli niemieckiej. Po wojnie wrócił do kraju.
Odznaczony: VM kl. 5 nr 14229.
Zmarł w 1965.
J. Łukasiak. Szkoła Podchorążych Artylerii w Toruniu 1923-1939. Pruszków 2000;
Roczniki oficerskie 1924, 1928, 1932;
R. Rybka – k. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
P. Zarzycki. 2 Pułk Artylerii Lekkiej. Pruszków 1999.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
Informuję Pana że dziadek Leon Syski zmarł w marcu 1991roku i pochowany jest na cmentarzu w Nożynie woj. pomorskie.
Aleksander Samujło 25.06.2010.
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=569
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 157 i 354 (dalej: Głowacki).
Uwagi: Głowacki, s. 157: " 8 września 2 DPLeg. obsadziła do południa odcinek nad rz. Mrogą. [...], a 4 pp Leg. ppłk. B. Laliczyńskiego z 2 dywizjonem 2 pal Leg. kpt. L. Syskiego - odcinek południowy po m. Kamień."
Ostatnie zmiany: 2012-03-05 11:25:06 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze