2 Pułk Artylerii Lekkiej Legionów

Oddział artylerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Kielce.

Jednostka macierzysta: 2 Dywizja Piechoty Legionów.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 2 Dywizja Piechoty Legionów / armia "Łódź".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppłk Mieczysław Dunin-Horkawicz.

Polegli

Weterani