Karta weterana

Nazwisko: DUNIN-HORKAWICZ
Imię #1: Mieczysław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 01 grudzień 1892
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

ppłk
Przydział na 1 września 1939: 2 DP Leg.
Jednostka: 2 pal Leg.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca pułku
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Order Odrodzenia Polski kl. V, Krzyż Walecznych - 2x, Medal Niepodległości, Srebrny Krzyż Zasługi.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Do 1930 Horkawicz, a od 1930 Dunin – Horkawicz.
Ur. 01 XII 1892. W WP od XI 1918. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Zweryfikowany po wojnie w stopniu kpt. sł. st. art. z starszeństwem od 1 VI 1919. Następnie d-ca baterii w 30 pap, potem po 1926 w 9 dak w Baranowiczach. Awansowany do stopnia mjr sł. st. art. 1 I 1931. Przeniesiony w 1931 do 2 dak w Dubnie, gdzie pełnił m. in. funkcję kwatermistrza i z-cy d-cy dywizjonu. Przeniesiony w 1938 do 2 pal Leg. w Kielcach na stanowisko I z-cy d-cy pułku. Awansowany do stopnia ppłk 19 III 1939. Następnie mianowany d-cą 2 pal. Pułkiem dowodził w wojnie obronnej 1939 w składzie 2 DP Leg. Walczył z Niemcami na szlaku bojowym 2 pal od walk obronnych w rejonie Pabianic, potem w bojach odwrotowych przez Puszczę Kampinoską do Modlina. Po kapitulacji w niewoli niemieckiej.
Po wojnie powrócił do kraju. Zmarł ok. 1960.
Odznaczony: OP 5, KW 2x, MN, SKZ.
Roczniki oficerskie 1924, 1928, 1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
M. Bielski. GO „Piotrków” 1939. W-wa 1991.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=563
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 354.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-03-05 11:01:36 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze