Karta weterana

Nazwisko: JÓZEFOWICZ
Imię #1: Kazimierz
Imię #2: Mieczysław
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 24 kwiecień 1896
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Wlk. Brytania
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

mjr
Przydział na 1 września 1939: 2 DP Leg.
Jednostka: 2 pal Leg.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca II dywizjonu
Przydział po 1 września 1939: sztab 2 DP
Funkcja po 1 września 1939: oficer sztabu dywizji
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari kl.V, Krzyż Walecznych - 3x, Złoty Krzyż Zasługi.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 04 styczeń 1974
Miejsce śmierci: w Londynie
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 24 IV 1896. Od XI 1918 w WP. Od 25 XI 1918 do 1919 w Oficerskiej Szkole Artylerii w Rembertowie. W 1919 mianowany ppor. sł. st. art. WP. Następnie bierze udział w wojnie polsko-bolszewickiej, gdzie w szeregach 9 dak dowodził baterią. Za okazane męstwo na polu walki odznaczono go VM kl. 5. Po wojnie w 1922 zweryfikowany w stopniu por. sł. st. art. z starszeństwem od 1 VI 1919. służy w 9 dak. Awansowany do stopnia kpt. sł. st. art. 1 VII 1925. Następnie przeniesiony do 3 dak w Wilnie, a ok. 1930 do 4 dak w Suwałkach. Awansowany do stopnia mjr sł. st. art. 19 III 1937. Mianowany d-cą II dywizjonu 2 pal Leg. w Kielcach. W wojnie obronnej 1939 dowodził początkowo II dywizjonem 2 pal w składzie 2 DP Leg. potem oficer sztabu 2 DP. Uczestnik obrony Modlina. Przebywał w obozie jenieckim.
Po wojnie na emigracji. Mieszkał w Wlk. Brytanii. Zmarł w Londynie 04 I 1974.
Odznaczony: VM, KW 3x, ZKZ.
Zb. Moszumański-Z. Kozak. Wojenne Szkoły dla Oficerów Artylerii 1914-1921. Pruszków;
Roczniki oficerskie 1924, 1928, 1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
M. Bielski. GO „Piotrków” 1939. W-wa 1991.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=564
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 349.

Wróblewski J., Armia „ Łódź ” 1939, Warszawa 1975, s. 398 (dalej: Wróblewski).
Uwagi: Wróblewski, s.398:
Dowództwo armii „Łódź” i „Warszawa” 29 IX 1939r.
Rozkaz do 2 dywizji piechoty Legionów
[….]. Za wybitne zasługi na polu chwały nadaję niżej wymienionym żołnierzom 2 DP Leg. krzyże Virtuti Militari następujących stopni:
oficer sztabu, mjr Kazimierz Józefowicz - Virtuti Militari 4 kl.
Juliusz Rómmel
gen. dyw.
Dowódca armii „Łódź” i „Warszawa”

Ostatnie zmiany: 2012-02-02 17:47:58 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze