20 Dywizja PiechotyWielka jednostka piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Baranowicze.

Podporz±dkowanie w dniu 1 wrze¶nia 1939 r.: armia "Modlin".

Dowództwo we wrze¶niu 1939: płk dypl. Wilhelm Andrzej Lawicz-Liszka.

Polegli

Weterani