Karta poległego

Nazwisko: ADAMOWICZ
Imię #1: Kazimierz
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Anna
Nazwisko rodowe matki: Chwoszcz
Data urodzenia: 16 kwiecień 1909 [1]
Miejsce urodzenia: Iszkołdź [ob. Białoruś]
Rodzeństwo: Józef, Jan, Maria (po mężu Paszkiewicz)
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Modlin
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 20 DP
Jednostka: 78 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939: 78 pp w składzie armii "Warszawa" (obrona Warszawy, odcinek "Warszawa-Wschód", pododcinek "Północ")
Funkcja po 1 września 1939: dowódca 8 kompanii w III batalionie
Przebieg służby wojskowej: # 4 VIII 1934 - promowany na stopień ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1934 r. (lokata 120.) i przydziałem do 78 pułku piechoty w Baranowiczach;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1934 r. (lokata 120./738.) i przydziałem do 78 pp;
# 17 III 1938 - awansowany na stopień por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 19 III 1938 r. (lokata 131.);
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 78 pp, m.in. w obronie Warszawy
Data śmierci: 18 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Warszawa
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Św. Wincentego, Cmentarz Bródnowski
Lokalizacja grobu: mogiła indywidualna
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 49 (dalej: KPŻP).

"Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych", R. XV, 1934, Nr 12, s. 210, 219 (dalej: Dz. Pers. MSWojsk.).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 171 (dalej: Lista starszeństwa 1935).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (zebr. Julita Neumann).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 315, 397, indeks nazwisk - s. 404 (dalej: Głowacki 1985).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 16 kwietnia 1909 (źródło: Dz. Pers. MSWojsk.; archiwum rodzinne / rodzinna tradycja; Głowacki 1985, s. 397); b) 1909 (źródło: KPŻP); c) brak danych (źródło: Lista starszeństwa 1935);
Ostatnie zmiany: 2020-05-13 00:08:31 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Por. Kazimierz Adamowicz jako oficer 78 pułku piechoty w Baranowiczach (fot. ze zb. rodzinnych).Pamiątka przekazana 4 marca 1937 r. ppor.Kazimierzowi Adamowiczowi, dowódcy plutonu 78 pułku piechoty w Baranowiczach, w dniu jego imienin przez podległych podoficerów i elewów [zdjęcie dodane w późniejszym okresie] (dok. ze zb. rodzinnych).Akt mianowania Kazimierza Adamowicza na stopień porucznika w korpusie oficerów piechoty, 17 marca 1938 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Maria Paszkiewicz wraz z córką przy grobie swojego brata, por. Kazimierza Adamowicza, na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze