Karta weterana

Nazwisko: JARYCZEWSKI
Imię #1: Mieczysław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Karol
Imię matki: Aniela
Nazwisko rodowe matki: Andrzejczyk
Data urodzenia: 11 październik 1913
Miejsce urodzenia: Warszawa
Rodzeństwo: -
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Irena Jaryczewska (z d. Tarnopolska)
Dzieci: Marek (ur. 12 XII 1947), Michał (ur. 1 XI 1949)
Ostatni adres: Wołkowysk [1939] / Podkowa Leśna, ul. Jelenia 12 [1982]
Narodowość: polska
Wykształcenie: wyższe
Zawód: urzędnik
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: mgr inż.
Stanowisko: praktykant II kat. w Urzędzie Skarbowym w Wołkowysku

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny: 9/J
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU): Wołkowysk
Związek operacyjny: Armia Modlin
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 20 DP
Jednostka: 20 pal
Funkcja na 1 września 1939: dowódca plutonu transportowego 3 baterii armat w I dywizjonie
Przydział po 1 września 1939: 20 pal
Funkcja po 1 września 1939: dowódca plutonu transportowego 3 baterii armat w I dywizjonie
Przebieg służby wojskowej: # 18 IX 1933 - 28 VI 1934 - w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim (VIII kurs, 7 bateria, ocena dostateczna, lokata 53., przydział ewidencyjny: PKU Warszawa Miasto IV);
# 21 IV - awansowany na stopień bomb.;
# 29 VI 1934 - 16 IX 1934 - w stopniu kpr. pchor. rez. art. na szkoleniu praktycznym w 20 pułku artylerii lekkiej;
# 17 IX 1934 - przeniesiony do rezerwy;
# 12 XI - 21 XII 1935 - na ćwiczeniach wojskowych żołnierzy rezerwy;
# z dniem 1 I 1936 - promowany na stopień ppor. rez. art. (lok. 544.);
# 3-19 I 1938 - na stanowisku dowódcy plutonu na ćwiczeniach wojskowych żołnierzy rezerwy w 20 pal;
# 8 IV 1939 - zmobilizowany do 20 pal;
Odznaczenia: m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Zasługi (złoty i srebrny), Medal 10-lecia Polski Ludowej
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 20 pal, m.in. w bitwie pod Mławą (1-3 IX, lekko ranny w brzuch), w obronie mostu pod Maciejowicami i w obronie Falenicy (19 IX)
Data śmierci: 9 październik 1982
Miejsce śmierci: Warszawa
Obecne miejsce spoczynku: Podkowa Leśna, ul. Ogrodowa, Cmentarz Komunalny, grób rodzinny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Mieczysław Jaryczewski urodził się 11 października 1913 roku w Warszawie jako syn Karola i Anieli z Andrzejczyków. Ukończył 7-klasową szkołę powszechną w Kluczkowicach w województwie lubelskim, a następnie 24 czerwca 1932 roku - 4-letnią Szkołę Handlową Męską Stowarzyszenia Kupców Polskich w Radomiu. Powołany do zasadniczej służby wojskowej, od 18 września 1933 do 28 czerwca 1934 roku odbywał szkolenie teoretyczne w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, następnie od 29 czerwca do 16 września 1934 roku brał udział w szkoleniu praktycznym w 20 pułku artylerii lekkiej, po czym 17 września 1934 roku został przeniesiony do rezerwy. Po odbyciu od 12 listopada do 21 grudnia 1935 roku ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy z dniem 1 stycznia 1936 roku otrzymał promocję na stopień podporucznika rezerwy artylerii. Od 12 listopada 1936 do 24 lipca 1938 roku pracował jako konduktor Elektrycznych Kolei Dojazdowych w Warszawie (w międzyczasie od 3 do 19 stycznia 1938 roku uczestniczył na stanowisku dowódcy plutonu w ćwiczeniach wojskowych żołnierzy rezerwy w 20 pułku artylerii lekkiej), po czym od 1 sierpnia 1938 do 5 kwietnia 1939 roku był praktykantem II kategorii w Urzędzie Skarbowym w Wołkowysku. Zmobilizowany 8 kwietnia 1939 roku do 20 pułku artylerii lekkiej, w jego szeregach wziął udział w kampanii polskiej 1939 roku. Na stanowisku dowódcy plutonu transportowego 3 baterii armat w I dywizjonie walczył w bitwie pod Mławą (1-3 września), w trakcie której został lekko ranny w brzuch, następnie w obronie mostu pod Maciejowicami, wreszcie w obronie Falenicy (19 września). Uniknąwszy niewoli, po zakończeniu działań wojennych został ponownie zatrudniony w Elektrycznych Kolejach Dojazdowych, gdzie pełnił kolejno funkcje konduktora-dozorcy (11 listopada - 23 grudnia 1939), konduktora (24-31 grudnia 1939), p.o. zawiadowcy stacji (1 stycznia - 30 czerwca 1940), dyżurnego ruchu (1 lipca 1940 - 20 stycznia 1945) i komendanta Służby Ochrony Kolei (21 stycznia 1945 - 28 czerwca 1948), będąc jednocześnie od 29 marca 1947 roku przewodniczącym rady nadzorczej przedsiębiorstwa. Od 29 czerwca 1948 do 23 czerwca 1950 roku pracował na stanowisku referendarza w Dyrekcji Warszawskich Kolei Dojazdowych, następnie od 24 czerwca 1950 do 29 lutego 1952 roku był głównym referendarzem w Głównych Warsztatach Elektrotrakcji w Grodzisku Mazowieckim. Począwszy od 1 marca 1952 roku jako p.o. kierownika był zatrudniony w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Warszawie. W kwietniu 1961 roku był członkiem Komitetu Budowy Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej. Zmarł 9 października 1982 roku w Centralnym Szpitalu Kolejowym w Warszawie-Międzylesiu.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Łukasiak J., Wołyńska Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Marcina Kątskiego, Pruszków 2000, s. 88, 212.

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja / badania własne (Robert Jaryczewski, wnuk weterana).

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2019-09-07 20:59:52 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Mieczysław Jaryczewski (fot. ze zb. rodzinnych).Mieczysław Jaryczewski (fot. ze zb. rodzinnych).Świadectwo ukończenia przez Mieczysława Jaryczewskiego 4-letniej Szkoły Handlowej Męskiej Stowarzyszenia Kupców Polskich w Radomiu wystawione 24 czerwca 1932 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Odpis książeczki stanu służby oficerskiej Mieczysława Jaryczewskiego wystawionej 5 lutego 1937 r. w Warszawie (dok. ze zb. rodzinnych).Kenkarta Mieczysława Jaryczewskiego wystawiona w okresie okupacji niemieckiej (dok. ze zb. rodzinnych).Legitymacja służbowa Mieczysława Jaryczewskiego jako komendanta Służby Ochrony Kolei na Elektrycznych Kolejach Dojazdowych wystawiona 20 kwietnia 1945 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Mieczysław Jaryczewski w trakcie odbywania służby wojskowej (fot. ze zb. rodzinnych).Mieczysław Jaryczewski jako pracownik Elektrycznych Kolei Dojazdowych w Warszawie (fot. ze zb. rodzinnych).Mieczysław Jaryczewski jako pracownik Elektrycznych Kolei Dojazdowych w Warszawie (fot. ze zb. rodzinnych).Mieczysław Jaryczewski jako pracownik Elektrycznych Kolei Dojazdowych w Warszawie (fot. ze zb. rodzinnych).Mieczysław Jaryczewski (fot. ze zb. rodzinnych).Mieczysław Jaryczewski odnotowany w sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej Elektrycznych Kolei Dojazdowych jako przewodniczący tego organu, 1948 r. (dok. ze zb. rodzinnych).

Komentarze

Cofam częściowo to co napisałem wcześniej. 59dal powstały w wyniku mobilizacji z II/20PAL po walkach pod Mławą i Nieporętem został skierowany na południe. Dotarł do Maciejowic gdzie został rozbity. Część żołnierzy udała się na płn. w kierunku Warszawy. W IPMS w Londynie zachowały się relacje z 59dal: https://pism.org.uk/img/archiwum/dokumenty/B/B_I_021g.pdf.

dodany przez: stifz, 2023-12-17