36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej

Oddział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Warszawa.

Jednostka macierzysta: 28 Dywizja Piechoty.

Podporz±dkowanie w dniu 1 wrze¶nia 1939 r.: 28 Dywizja Piechoty / armia "ŁódĽ".

Dowództwo we Wrze¶niu 1939 r.: ppłk dypl. Karol Ziemski.

Polegli

Weterani