Karta poległego

Nazwisko: JĘDRZEJEWSKI
Imię #1: Jerzy
Imię #2: Tadeusz
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 28 DP
Jednostka: 36 pp LA
Funkcja na 1 września 1939: Dowodca 2 plutonu 6 kompanii
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebny Krzyż Orderu Virtuti Militari kl. V
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 12 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Brwinów
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Brwinów, ul. Powstańców Warszawy, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 167.

Wróblewski J., Armia „Łódź” 1939, Warszawa 1975, s. 391 (dalej: Wróblewski).
Uwagi: Wróblewski:
Dodatek do rozkazu z dnia 29 IX 1939
Za wykazane męstwo i poświęcenie z narażeniem życia nadaje niżej wymienionym żołnierzom następujące odznaczenia:
36 pp Legii Akademickiej
śp. kpt. Jarmołowicz Władysław, dca plut. art. piech. padł., padł pod Brwinowem - Virtuti Militari 5 kl.
śp. ppor. Jędrzejewski Tadeusz, padł pod Brwinowem – Virtuti Militari 5 kl.
Juliusz Rómmel gen. dyw. Dowódca armii „Warszawa”
Ostatnie zmiany: 2011-11-17 17:33:01 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze