Karta poległego

Nazwisko: RUSZKOWSKI
Imię #1: Franciszek
Imię #2: Stefan
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Henryk Wiktor
Imię matki: Stanisława
Nazwisko rodowe matki: Brodacka
Data urodzenia: 4 wrzesień 1912
Miejsce urodzenia: Kościeniewicze, folwark, pow. Biała Podlaska
Rodzeństwo: Józef Klemens, Wacław
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Bogumiła Elżbieta Ruszkowska (z d. Szpakowska, ur. 1913)
Dzieci: Norbert
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko: adiutant dywizjonu artylerii ciężkiej

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zasadnicza służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Modlin
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 8 DP
Jednostka: 8 dac
Funkcja na 1 września 1939: adiutant dywizjonu
Przydział po 1 września 1939: 8 dac w składzie armii "Warszawa" (obrona Modlina)
Funkcja po 1 września 1939: dowódca baterii
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 8 dac, m.in. w obronie Modlina
Data śmierci: 25 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Kazuń Polski [1]
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: Zmarł w wyniku postrzału odłamkiem granatu w okolicę prawej pachwiny z przerwaniem tętnicy udowej i krwotokiem (zgodnie z oświadczeniem dr. Konstantego Chrzczonowicza z Warszawy z 10 lipca 1942 r.).
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Kazuń
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy
Lokalizacja grobu: kwatera wojenna C 12, rząd I, grób 7
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 129 (dalej: KPŻP).

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Piszczacu, akt urodzenia nr 5/1912; akt zgonu nr 25/1942 (dalej: ASC par. Piszczac).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja / badania własne (Jolanta Ruszkowska).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 359, 386, indeks nazwisk - s. 449 (dalej: Głowacki 1985).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Kazuń / Kazuń Polski k. Modlina (źródło: ASC par. Piszczac; Głowacki 1985, s. 386/ Głowacki 1985, s. 359); b) Modlin (źródło: KPŻP);
Ostatnie zmiany: 2023-01-18 01:06:36 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppor. Franciszek Stefan Ruszkowski (fot. ze zb. rodzinnych).Akt urodzenia Franciszka Stefana Ruszkowskiego (Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Piszczacu, akt nr 5/1912).Akt zgonu Franciszka Stefana Ruszkowskiego (Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Piszczacu, akt nr 25/1942).Oświadczenie dr. Konstantego Chrzczonowicza z Warszawy z 10 lipca 1942 r. załączone do aktu zgonu Franciszka Stefana Ruszkowskiego (Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Piszczacu, akt nr 25/1942).

Komentarze