8 Dywizja Piechoty

Wielka jednostka piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Modlin.

Podporz±dkowanie w dniu 1 wrze¶nia 1939 r.: armia "Modlin".

Dowództwo we wrze¶niu 1939: płk dypl. Teodor Wiktor Furgalski.

Polegli

Weterani